Holmiavallen

Holmiavallen

År 1933 köpte Holms IF mark av AB Arctic och anlade en fotbollsplan nära fabriken. På flygfotot nedan syns planen till vänster i bild.

Gamla Holmiavallen till vänster på flygfotot från 1936. Klicka för större bild.

Holms IF framför den norra målburen 1935.

På bilden ovan står från vänster Sune "Peje" Ambelin, Holger "Rysta" Brynolfsson, Åke Jonsson, Gustaf "Linken" Lindqvist, Sven "Kungen" Larsson, Rune Ahlberg, Gunnar Harju, Göte Karlén, Gunnar Jansson, Sven Kagg, Arne "Lillkaka" Nilsson och lagledare Lorenz Broberg.


Huset som skymtar bakom planket finns kvar än idag (2017).

Huset vid gamla Holmiavallen som då hade adressen Holmsvägen 73 (mitt i bild).

I mitten på 1940-talet behövde industrierna marken där fotbollsplanen låg och erbjöd ny mark lite längre bort. På våren 1947 byggde fotbollsklubben i samarbete med nybildade motorklubben SMK Motala en kombinerad fotbolls- och motorarena med en jordbana för speedway runt fotbollsplanen. Holms IF hade nu gått upp i IFK Motala.


I augusti samma år invigs motorbanan med halva svenska motorcykeleliten och en publik på 4.000 personer.

Nya Holmiavallen enligt ek. kartan 1948. Klicka för större bild.

Uppvisningsvarv. I bakgrunden till höger ses benmjölsfabriken på Högalidsgatan.

Industrierna expanderade vidare och 1955 var det dags att flytta igen. IFK fick sin nya fotbollsarena högst uppe i Brinken, där den fortfarande finns kvar.


Speedwayåkarna fick vänta i drygt 25 år innan de fick en ny bana. På våren 1972 invigdes deras nya arena uppe vid Dunteberget.