Rivna och återuppförda byggnader

Rivna och återuppförda byggnader

En gång i tiden var det byggnadsmaterialet, som var den största kostnaden vid husbyggen, medan arbetskraften var förhållandevis billig. Därför lades stor möda ned på att tillvarata rivningsmaterialet i byggnader, som av något skäl behövde tas bort.


Nedan följer listor på rivna byggnader, som återuppförts på andra platser. 

I samband med kraftverksbygget omkring 1920


Klockfodralsfabriken vid Ribbingsfors revs och och återuppbyggdes på Strandvägen 10 (vid Södra skolan)


Vårdanstaltens tvättstuga revs av grosshandlare Persson och blev till Landsborgsgatan 16.


Storgårdskvarn köptes och revs av förre ägaren till Strömsborgs Bryggeri, bryggmästare Adolf Fredrik Johansson, och återuppbyggdes på Industrigatan 5.


Magasinet till Storgårdskvarn köptes av Starkenberg & Gustafsson och uppfördes som snickerifabriken på Carlsundsgatan 8.


Norbergs smedja och snickerifabrik revs och flyttades upp till Strandvägen 24 vid Sjukhemsgatan.


Nykvarn köptes av Malcom Lindén och revs 1920. Av den ena hälften av rivningsvirket byggde Lindén Johannesbergsgatan 15. Den andra hälften sålde han till stationskarlen Erik Hjalmar Österberg, som därav byggde Övre Hårstorpsgatan 25, numera Åsgatan. (Många av de andra villorna på gatan uppfördes samtidigt, kanske även de av rivningsvirke).


Långspångskvarnen revs av disponent Carl Ström och byggdes upp i Ängdalen 1917, men brann ned efter några år.

 

Turbinfabriken köptes av fabrikör John Bergqvist och blev till benmjölsfabriken vid Högalidsgatan 73.


Fru Svedbergs hus vid Drätten köptes av Axel Valfrid Seger och uppfördes på Strömgatan 27. Seger ägde sedan tidigare Strömgatan 25.

 

 Kontorsbyggnaden vid Sandbergs smedja köptes av Frans Leonard Hammarberg och återuppbyggdes på Verkstadsvägen 41.

 

Holms kvarn köptes av disponent Carl Ström, som av den byggde Stegeborgsgatan 2.

 

 Smedsbyggningen vid Holm köptes av två bröder, stenhuggarna Karl och Erland Pettersson vid kraftverket. De uppförde huset vid Strömgatan 21.


Mjölnarbyggningen vid Holms kvarn köptes av August Krysander, som av detta byggde affärshuset på Strandvägen 53. Av virke från Holms kvarns kontor byggde han uthuset, som senare blev snickarverkstad.

 

Vid  Hårstorpsbrons södra brofäste låg Bergkvists benstamp. Huset revs och uppfördes 1920 vid Verkstadsvägen nr 17.

 

Hårstorps mangårdsbyggnad revs och uppfördes vid Östermalmsgatan 20.


Tvätthuset vid Hårstorp som även var bostadshus köptes av den siste hyresgästen Anders Johan Blad, och uppfördes vid Vattugränd 3.


Enda byggnaden i Laxhagen, som låg på strömsidan vid Strandvägen (Laxhagsängen) beboddes av familjerna Nyberg och Malm, revs och uppfördes vid Lilla Nygatan 20 av dykare Johan Vetter.

 Vid Motala Verkstad:


Lilla Raden revs och återuppbyggdes till tjänstemannabostäderna på Verkstadsvägen 46 och 50.


De två bostadshusen från 1898, som låg i vinkel med Verkstadsvägen 42, revs och flyttades till Björkelundsvägen 6 och 8.


Stampenhusen revs 1919. Det stora Stampenhuset återuppbyggdes på Skolgårdagatan 20.

Hälften av det mindre Stampenhuset köptes av Valdemar Rylander, som därav byggde sin villa vid 9:e Sjögränd 4.


Arbetschefens bostad revs 1918, när järnverket byggdes ut och flyttades till Norra Kanalvägen 14.
Vid Gästis i samband med bygget av järnvägsviadukten vid Ängdalen 1921:

 

Gästis´ ladugård inköptes av Cederqvist, som av denna byggde Strömgatan 23.


Krogen ”Fördärvet” vid Gästis inköptes av J. Samuelsson, revs och återuppbyggdes vid Sveavägen 41.


Edvard Petterssons affärsfastighet vid Gästis, revs och återuppbyggdes vid Östermalmsgatan 22.

 

 


Övriga husflyttningar:

 

Lundqvistska villan i kanalparken revs år 1923  och byggdes upp igen på Östermalmsgatan 26.


Det gamla tingshuset vid Gästis från 1732, revs 1853 uppfördes vid Långa Raden, Motala Verkstad. Där blev det först arbetarebostad för anställda vid Frasers pappersbruk, och senare ölstuga. Ölstugan revs i samband med kraftverksbygget och återuppbyggdes vid Strandvägen 80 A som arbetarebostad till anställda vid Klädesfabriken. Revs i samband med vägomläggning 1976.


Klockaregården (tidigare använt som kommunalhus) på Bispmotalagatan nedanför kyrkan revs 1889 och uppfördes på Strandvägen 55. Kallades  ”Skitsvängen” på grund av sitt läge nedanför Nygatans backe.


Vid popplarna till vänster om Laxhagsgatan 1, fanns en liten stuga som revs i början av 1900-talet och uppfördes vid Åkersholmsgatan 7.