Hotell Bergström

Hotell Bergström


Hotell Bergström låg på Platensgatan 17 i ett av de äldsta husen i den nybildade  köpingen. Den 1 augusti 1825 hölls auktion på byggnadstomter och tomten nr 3 i första kvadraten (senare nr 20, Kv. Köpmannen) inropades då av gesällen A J Westerberg. Den första hyresgästen enligt husförhörslängden var handlanden Johan Peter Pettersson, som flyttade in redan 1825. Han var då bara 20 år och kom närmast från Norrköping.


Platensgatan 17 år 1932.

Pensionatsverksamheten var dock inte så gammal utan startade troligen först år 1868, då mamsellerna Anna och Kristina Molander flyttade in i huset såsom ägare. De kom då närmast från Gästgivaregården, där Kristina varit restauratris. När Kristina avled 1870 övertog Anna huset och verksamheten på Platensgatan.


När Anna går bort 1884, köper handlanden Jonas Andersson fastigheten, där han och brodern Johannes redan bedrivit manufakturaffär i flera år.


Samma år kommer värdshusidkerskan Lotta Bergström och hyr in sig i pensionatsdelen. Hon drev där tillsammans med systern Augusta hotellrörelse i tre år till 1887. Det var nu hotellet fick sitt namn, som det sedan skulle behålla även med andra hotellidkerskor. (Det var ofta ensamstående kvinnor, som drev  pensionatverksamhet.)


Bröderna Jonas och Johannes kom ursprungligen från Traryd i Småland. Därifrån kommer nu systerdöttrarna Blenda och Amanda Svensson och övertar hotellrörelsen.

Hotellnota från 1890.

På en hotellnota från 1890 kan vi se att ett rum med en säng kostar 1 kr och 25 öre. Grosshandlare Gylling betalar notan, troligen för en gäst. Själv bor han i villa Framnäs på Verkstadsvägen 15 och har inte så långt hem.

Annons för Hotell Bergström. Här är en Sofie Nilsson hotellvärdinna.

Handlaren Johannes Andersson avlider 1898 och fyra år senare brodern Jonas. Systrarna ärver fastigheten, men Amanda är nu gift och bor i Varv.

Tant Blenda, som hon kallas, var känd för sin gästfrihet och kaffebordet stod alltid dukat i förmaket innanför burspråket ut mot Platensgatan.

Burspråket ut mot Platensgatan.

Från burspråket hade man god utsikt åt båda håll på den s k ”snobbrännan”, där fint folk flanerade mellan Bispmotalagatan och Järnvägstationen. Denna del av Platensgatan var för övrigt den första av stadens gator, som belades med tuktad gatsten.


År 1905 gifte sig 35-åriga Blenda med ingenjören Theodor Södersten vid Motala Verkstad. Han var då 63 år och hade i nära 30 år varit inneboende på hotellet. Paret hade sålunda haft god tid på sig att lära känna varandra.


Vykort fotograferat inne på gården, skrivet år 1907 av Blenda.

Herrskapet Södersten med vänner under den stora almen inne på gården, Theodor stående i mitten och Blenda sittande till höger. Stående till höger är pigan Anna Ring.


När Blenda avled 1950 hade hon överlevt sin make med drygt 30 år och bodde in i det sista i sitt kära hus på Platensgatan.


Huset revs 1962.