Akasialiden

Akasialiden

När den nya genomfarten byggdes genom Motala Centrum 1973, drogs den genom kvarteret Akasian och de flesta husen där revs. Kyrkogatan klipptes av och den östliga delen fick gatunamnet Akasialiden. 

Nästa rivningsvåg kom på 1980-talet, när marken skulle beredas för ett stort bostadsprojekt - byggandet av Bostadsrättsföreningen Akasian under åren 1989-90.

Bostadsrättsföreningen Akasian.

Ursprungligen var här två kvarter som hette Kv. Akasian (närmast centrum) och Kv. Klippan. Av Akasians bebyggelse finns numera inget kvar. Av Klippans bebyggelse finns endast ett par fastigheter kvar utmed Östermalmsgatan och längst ned på Källgatan. Kapellgatan, som gick mellan de två kvarteren, är numera helt borta. De båda kvarteren slogs ihop och idag heter hela området Kv. Akasian.

Karta från 1935 över kvarteren i området. Nya Skolgatan heter numera Östermalmsgatan.

De nya husen på Akasialiden är inritade med blå färg.

Om du klickar på respektive kvarter när nedan, så får du upp nya sidor, där foton på alla de gamla husen är inlagda.

Nedan några jämförelser mellan vyer då och nu:

Kapellgatan sedd nerifrån Platensgatan upp mot gravkapellet på kyrkogården i början på 1900-talet.

Som synes på ovanstående foto var Kapellgatan imponerande bred med sina stora trädplanterade trottoarer. Längst till vänster skymtar man lite av stenfoten på det stora bostadshus vid Platensgatan, som finns kvar än idag. På fotot nedan får man en uppfattning om var Kapellgatan gick i förhållande till den nya bebyggelsen.


Gravkapellet låg inte rakt upp utan lite till vänster. Det revs när Heliga Korsets kapell stod färdigt 1956. Stenfoten finns dock kvar och ett högt minneskors är rest på platsen.

Platensgatan 21. Fotografen står i Kapellgatans förlängning.

Gravkapellet på kyrkogården.

Den gamla linden mellan Kyrkogatan 14 och 16.

Samma gamla lind sedd från andra hållet.

Samma träd på Akasialiden mellan nr 12 och 16.

Här vid Akasialiden 16 många år senare.

Nedan några andra trevliga vyer:

Kyrkogatan 12 i morgonsol 1954. Lägg märke till den väl upptrampade stigen i slänten.

Utsikt från kyrkogården snett ned mot fläsk-handlare C A Carlssons hus på Kyrkogatan 18.

Utsikt från Kyrkogatan neröver Källgatan.

Tomt nr 5 i Kv. Klippan innan kupolhuset byggdes i hörnet av Östermalmsgatan och Källgatan 1892.

Utsikt över "Villastaden". T v i övre raden Kyrkogatan 10 och t h Kyrkogatan 12. Mellan dem med ett fyrkantigt torn det s k Träslottet med adress Kapellgatan 5.

Trevligt bemålad brandvägg med trädstammar och fågelholkar på bostadshuset Källgatan 7. Fick skatta åt förgängelsen i samband med renovering av putsen.