Motalas äldsta fotografi

Motalas äldsta fotografi

....... är inte det här:

Fartyg vid kajen vid Motala Verkstad år 1950.

I en tidningsartikel 1958 fanns detta foto, som påstods vara Motalas äldsta. Redan då höjdes röster för att tidningen skulle gå in med en dementi, då fotot inte alls var från 1850.


Skarpsynta och pålästa läsare hade nämligen noterat den omständighet, som placerar fotot ca 10 år längre fram i tiden, nämligen kolbodarna på kajen. Dessa syns bakom fartyget som ett långt, mörkt plank.


De 4 första kolbodarna uppfördes under senare delen av 1856 för valsverksavdelningens räkning. Senare skulle antalet kolbodar utökas och på fotot ovan kan man tydligt se att de är fler än fyra.


Mellan kanalen och bodarna byggdes upphöjda banor, där kol från båtarna fördes in i kolhusen på små stjälpvagnar.


Motala Verkstad några år senare.

På ovanstående foto kan man räkna till sju kolbodar. Här syns också tydligt att banorna ligger upplagda på bockar på kajen för att komma i lämplig höjd mot fartygens lastrum.

”Motalas äldsta fotografi” har synts flera gånger i tidningar och skrifter. Senast år 2004 då fotot var försett med texten: Motalas äldsta fotografi 154 år.

Det finns dock tidigare foton och nedan ges prov på ett par sådana. Först en bild tagen utanför det nyuppförda varvet, där systerfartygen Askersund och Birger Jarl ligger klara för leverans. Dessa tillverkades under åren 1854-55, varför fotot med största sannolikhet är taget 1855.

Ångfartygen Askersund och Birger Jarl framför det nybyggda varvet.

Strax därefter färdigställdes det legendomsusade ångfartyget Per Brahe. Det levererades i maj månad 1857, men här på fotot ligger det vid kaj och får ångmaskinen ilastad. Inga kolbodar syns till på kajen framför fartyget, så bilden torde vara från första halvåret 1856.

S/S Per Brahe får ångmaskinen på plats.