Vandring i Brinken

Eriksdal med adress Landsborgsgatan 40.


Trots att Kalle är är kraftigt låghalt, går det bra för honom och han kommer att bo kvar i Eriksdal, tills det blir dags för ålderdomshemmet under de sista åren.

 

Kalle förblev ogift och avled 1955, 78 år gammal.- - - - - - - - - -

Nu ska vi besöka en annan stor personlighet i Brinken, "Rotmos" Bergström, boendes i Holstenslund utmed gamla Vadstenavägen - ungefär mittför där Maif numera har sin motionsstuga. Holstenslund är torputmärkt, men man får skarpa ögon för att upptäcka den lilla skylten inne bland buskarna.

Holstenslund utmed gamla Vadstenavägen


Rotmos hette egentligen Johan Albert och var född i Askersund 1851. Han och hustrun Axelina fick fem barn, så det var många munnar att mätta i den lilla stugan. Det löste han genom att sälja fisk längst ner på Bispmotalagatan, snett emot där Anna Norrman satt vid Flodins hörna. Hur Rotmos fick sitt öknamn är väl ingen som riktigt vet, men troligen var hans hår rödlätt.

Fiskhandlare Bergström på plats, Kanalparken i bakgrunden


På vintern frös Rotmos där han stod med sina fisklådor och han värmde sig då med kraftiga åkarbrasor, vilka satte sina spår bakpå hans rygg, där rocken blev full med fiskslem och fjäll.

Rotmos var en snäll och oförarglig person, medans hans avkomma kom att tillhöra de mera beryktade uppe i Brinken. Hustrun Axelina var dock känd för att hålla städat och fint inne i stugan.

Rotmos gick bort 1932 och bodde de sista tio åren av sitt liv på vårdanstalten.

Dottern Agda med sina barn bodde dock kvar i Holstenslund en bit in på 40-talet.

Under fliken Personalia kan du läsa med mer om familjen Bergström.


- - - - - - - - - -


Nu ska vi förflytta oss österut på andra sidan Sveavägen ner i dalen, som kallades Andevärlden. Där bodde  Bernhard "Slunke" Widblom med sin familj i en stuga, som egentligen inte var mer än en koja och där de minsta barnen fick bo i byrålådor (enligt en beskrivning av författarinnan Berit Spong, som växte upp i närheten, se nedan).

Familjens Widbloms bostad i ett mycket tidigt stadium.

Slunke var uppväxt hos sin morfar, trägårdsmästaren Widblom i Hagen under Sonnorps boställe. Där bodde han kvar tills han träffade sin Gunhild och tycke uppstod. De gifte sig, fick barn och flyttade runt lite innan de 1908 hamnar i Brinken och då troligen allra först i ovanstående torftiga byggnad. Ganska snart flyttar familjen till en liten stuga strax bredvid som hette Nya Lund och låg under Motala Fiskaregård.

Familjen Widbloms bostad Nya Lund på Motala Fiskaregårds marker.

Under 20 år får paret Widblom nio barn, varav åtta överlevde och växte upp till goda samhällsmedborgare. Uppväxten i den lilla torpstugan var dock inte så lätt med trångboddhet och dålig ekonomi. Fattigvårdsnämnden hade sina ögon på familjen och tidvis fick något barn vistas på barnhem. Slunke blev då både ledsen och arg. Han protesterade, men det hjälpte inte. När de två sista barnen blev omhändertagna, blev han desperat, tog sin revolver och gick upp till prästgården för att göra upp räkningen med barnvårdsnämndens ordförande, prosten Hoppe. Vad som hände där brukade Hoppe ofta berätta om.

Under fliken Personalia kan du läsa mer om  Slunke-familjen.


- - - - - - - - - - -


Den sista anhalten på vår vandring blir hos förre livgredjären, skomakaren, snickaren m m Karl Oskar Spong boendes i Framnäs (Sveavägen 80) precis där Motala övergått i Vinnerstads socken. Hustrun var småskollärarinna i Vinnerstad, där även dottern Berit gick i skola.

Berit blev med tiden en högt utbildad person, men mest känd är hon för sitt omfattande författarskap och många av hennes berättelser kom att handla om hembygden.

Nya Lund fotograferad 1968 strax före rivning.

Framnäs på Sveavägen 80


Att Karl Oskar Spong var snickare, kan man nästan förstå när man ser verandan.


- - - - - - - - - -


Vår vandring är nu slut, men innan vi skiljs åt vill jag särskilt omnämna ännu en person, som genom att nedteckna iakttagelser och egenupplevda händelser från sin barndom, har berikat Motala och då i synnerhet Brinkenborna med sina berättelser. Hans namn var Gösta Olofsson och han flyttade som sjuåring med sina föräldrar och syskon till Brinken, närmare bestämt Stegeborgsgatan 19. Han bodde bara ett stenkast från Anna Norrmans hus och han kom att leka mycket med hennes barnbarn. Han blev sedermera journalist och redaktör.


- - - - - - - - - -

Nedan en karta över övre Brinken från 1930-talet där både gamla och nya vägar är inritade.