MittMotala

MittMotala

Boken om Motala Ström

När forsarna tystnade

Klicka på boken för info


Gräv där du står och du skall finna dina rötter


Sedan några år tillbaka skriver jag på min hemsida om historiska platser, personer och företeelser i Motalatrakten, vilka väckt mitt intresse. Material hämtar jag ur olika skrifter samt kompletterar med egen forskning.


Det har även blivit ett par böcker.


Motala i oktober 2020


Margareta Johansson

www.mittmotala.nu