Kiosken vid Fålehagen

Kiosken vid Fålehagen

Vid infarten till Fålehagen från Vadstenavägen, låg tidigare en liten röd stuga. Den kallades Ekhyddan och beboddes under många år av en ensam dam, Jenny Stenman.


Jenny var född 1883 i Undenäs i Västergötland, kom till Motala 1927 och fick arbete som hushållerska åt dåvarande ägaren till Ekhyddan, Frans August Widén. Frans var också utkommen från Undenäs, men hade bott i Motalatrakten i många år och var nybliven änkoman. Kanske var det genom släkt och vänner i Undenäs, som Jenny fått kännedom om tjänsten.


Frans och hans hustru hade haft en son, som dog i unga år. Övriga arvingar var endast syskon och syskonbarn. När nu Frans kände att slutet var nära, upprättade han ett testamente med Jenny som enda arvtagare.

När Frans sedan avled i augusti 1933, 66 år gammal, övertog Jenny huset med inventarier och ett litet kapital utgörande innestående lön för de år hon varit hushållerska åt Frans.

Jenny måste nu ordna sin försörjning på annat sätt. Bland annat gick hon runt i stugorna i Albertstrand och hjälpte till med hushållsgöromål, t ex när det var dags för storbyk.


Ganska snart startade hon kioskrörelse och ställde upp en liten salubod i hörnet av Fålehagsvägen och Vadstenavägen. Till sin hjälp att sköta kiosken hade hon en äldre man, som stundtals bodde hos henne.

Utdrag ur Motalakarta från 1952.

Jennys kiosk mitt i bild på ovanstående flygfoto från 1964.

På bilden ovan är det fortfarande vänstertrafik och bilarna kan lätt parkera utanför kiosken. När nya genomfarten genom stan byggdes i slutet av 1960-talet, flyttades Fålehagsvägens infart så att den kom att ligga mittför Abelsgatan. Man fick då ta en bit av Jennys tomt. Vägen upp till Fålehagen kom nu att ligga nära gaveln på huset. Kiosken fick flyttas undan och ställdes längst in på tomten.

Ekhyddan med gaveln mot Fålehagsvägen.

Ekhyddans uthus, kiosk och jordkällare.

Ekhyddan vid Vadstenavägen 1974.

Jenny Stenman bodde de sista åren av sitt liv på Bangatan 14 och avled i juli månad 1980, 97 år gammal.