Syrgasfabriken

Motala Syrgasfabrik

På hösten 1955 tas den nya syrgasfabriken i drift, så modern och effektiv att den i sin storleksordning blir den främsta i Skandinavien. Den är belägen mellan Electrolux och Charlottenborgs säteri och skall ersätta den gamla fabriken på Verkstadsvägen, som varit i drift sedan 1927. Alla gamla maskiner byts ut mot nya moderna, vilka ska garantera en snabbare framställning och ökad produktion till lägre kostnader.

Motala Syrgasfabrik på Eriksbergsgatan 5.

En av de verkliga finesserna i den nya fabriken är de direkta ledningar, som dragits till stadens största syrgasförbrukare, Electrolux och Motala Verkstad. Härigenom kommer man att slippa hanteringen av alla gastuber till storindustrierna.


Syrgasfabriken är sedan länge nedlagd, men byggnaden finns kvar men ser inte längre så vacker ut. Idag bedrivs annan verksamhet där.