Krumlindes villa

Krumlindes villa

på Verkstadsvägen 59

På försommaren 1873 kom ingenjör Otto Nyström uppflyttandes från Göteborg och började arbeta på Motala Verkstad. Han gifte sig i september samma år med fröken Louise Gaudard från Lausanne i Schweiz. Paret flyttade in i Nyströms nybyggda villa på Kanalbolagets tomt nr 40 mellan Verkstadsvägen och kanalen. Villan fick namnet Londonborg, troligen efter Nyströms tidigare vistelse i England.


Paret Nyström fick inga egna barn, men adopterade på våren 1880 den nyfödda dottern till maskinarbetaren Axel Westerberg, vars hustru hade avlidit strax efter nedkomsten. När Westerberg hade ordnat det för sin dotter, emigrerade han till Nordamerika tillsammans med sina två tidigare barn, som då bara var två och sex år gamla.

Familjen Nyström vid Londonborg.

Barnkalas med ringdans på sluttningen ner mot Strömmen.

Familjen Nyström blev kvar i villan vid kanalen till 1892, då det bar iväg till Stockholm.


Därefter beboddes huset i fyra år av ett flertal olika hyresgäster.


I november 1896 köpte förre godsägaren Frans Alfred Krumlinde villan på Verkstadsvägen och flyttade in med fru och barn. Krumlinde hade tidigare ägt en stor gård på Lindö utanför Norrköping.


Nu byter villan namn till Lyckhem.


I september 1904 flyttar herrskapet Krumlinde till Stockholm. Trots att de bara bodde i Motala i åtta år, gjorde de tydligen så stort intryck på folket i stan, att gamla Motalabor än i våra dagar kallar villan för Krumlindes.
- - - - - - - - - - - - - - - -
När Motala Ström dämdes upp efter det stora kraftverksbygget 1921, höjdes vattennivån med 15 meter nere vid dammluckorna, men inte riktigt så mycket uppe vid Krumlindes villa.

Villan vid Verkstadsvägen 59 strax före uppdämningen 1921.

Samma villa långt senare.