Torvmossen

Torvmossen

Under andra världskriget var det stor brist på kol och koks. Då blev det åter lönsamt att bryta bränntorv på torvmossarna. Den här artikeln handlar om arbetet på Herrefallsmossen i Bråstorp på 1940-talet. Av folket på trakten kallades mossen rätt och slätt för Torvmossen.

Detalj ur Ekonomiska kartan upprättad  på 1940-talet. Klicka för större bild.

De långsmala sjöarna på kartan har uppstått vid torvbrytningen. Fram till att området inhägnades i samband med bebyggelsen på Ekön och Bråstorp, åkte man på vintern skridskor på sjöarna innan det blev för mycket snö på isen.

Arbetslaget poserar framför torvkvarnen.

Arbetet skedde dygnet runt under sommarhalvåret, även i regn och rusk. På natten hade man en stark strålkastare som lyste upp arbetsplatsen. Man arbetade i treskift med cirka 10 man i  varje lag. Arbetstiden var 12 timmar från 07 - 19, sedan ledigt i 24 timmar och nästa pass  blev 19 - 07. Arbetet gick på ackord.


På själva mossen kunde man vid fint väder gå torrskodd, men i arbetet var det stövlar som gällde. Speciellt de som grävde upp torven fick det blött om fötterna.

Transportbandet upp till kvarnen.

Fyra man grävde upp torv och lastade på transportbandet upp till kvarnen. Vartefter torven tog slut runt rännan, fick man flytta hela anläggningen en bit bakåt. I bakgrunden syns små rälsburna vagnar, som användes för att frakta ut den torkade torven till körvägen.

Torvkvarnen och början på linbanan..

Två till synes glada arbetare vid torvrännan. Det kunde säkert bli svettigt att häva med torven under varma sommardagar. I bakgrunden ser man rälsen.

Lastning av "limpor" på linbanan.

Kvarnen malde sönder torven och pressade ihop den till en fyrkantigt formad längd, som kapades i 2-meters "limpor". Dessa placerades på plankor och lades ut på en linbana, bestående av två stålvajrar, för transport ut till avlastningsställena.

Avlastning av "limpor" från linbanan.

Ute vid linbanan på mossen stod två man och lyfte av varannan planka, placerade ut torvlimporna i rader på marken, där de senare skulle kapas i tre delar och staplas upp i pyramider för torkning. De tomma plankorna flyttades ner på returlinorna.

Flygfoto från slutet av 1940-talet över Herrefallsmossen. Klicka för större bild.

Ovan ett flygfoto där man kan ana hur arbetet har gått till. Dels ser man ränder efter grävdikena i själva mossarna och dels rälsränder ute på ängarna.


Överst i bild ligger Bråstorps gård. Nere till vänster syns Bråstorpsvägen och i trekanten därovan syns bröderna Tärnings gård. Längst ner ser man Skyttevägen-Järnvägsgatan med de gamla husen i Styvinge.Brytningen av torv i Bråstorp pågick i flera somrar under och efter krigsåren.


- - - - - - - - - - -

Nu var det inte bara i Bråstorp det fanns en torvmosse. På nedanstående karta kan man se tydliga spår efter torvbrytning nere i Varamon redan på artonhundratalet (de blå ränderna ovanför N:a Hårstorp). En man som bodde i Varamon berättar i en tidningsartikel: "Där Zeros fotbollsplan nu ligger fanns i min ungdom på 1890-talet en torvmosse, där torvtäkten pågick för fullt."

Detalj ur Häradsekonomiska kartan från 1860-talet. Lägg märke till de blå strecken ovanför N:a Hårstorp.