Brobyggen

Brobyggen

Forsvik

Den gamla dubbelklaffbron över Göta Kanal i Forsvik är Sveriges äldsta bevarade järnbro och sannolikt också den första. Den tillverkades i England och var färdig och uppsatt redan år 1813. Bron bär 5 ton och manövreras med manuella spel i vardera klaffen. Den står numera alltid öppen som ett teknik- och kanalhistoriskt monument. En gång om året används den dock – under de s k Forsviksdagarna.

Dubbelklaffbron i Forsvik.

Ritning till dubbelklaffbron i Forsvik.

Motala

I Motala några år senare övergav Kanalbolaget idén med dubbelklaffbro och konstruerade i stället en svängbro, som var delbar på mitten.

Man tillverkade en modell vid modellverkstaden vid Motala Verkstad och transporterade denna till Carlsdahls bruk i Värmland för tillverkning. Dessa gjutningar misslyckades dock fullständigt. Ordern gick då i stället till Finspångs Styckebruk, som efter en del missar vid tillverkningen slutligen lyckades leverera brodelarna till belåtenhet.

Ritning till delad svängbro över kanalen i Motala.

På ritningen ovan kan man se hur de två brodelarna är svagt rundade för att passa i varandra vid stängningen.


Brodelarna manövrades var för sig med handdrivna domkrafter, som var placerade vid brofästena.

Domkraft med vev för att manövrera bron.

Här ovan ses domkraften vid brofästet.

År 1818 invigdes den vackra bron och skulle bli kvar där till omkring 1870, då den ersattes av en helgjuten svängbro.

Foto från ca 1860. Det höga huset i bakgrunden är Apotekshuset på Platensgatan 19.

Forsmo

Denna bro över Ångermanälven stod färdig 1912. Det var Motala Verkstad som levererade brokonstruktionen och även höll med arbetskraft.

När Forsmobron över Ångermanälven byggdes 1912

En tragisk olycka hände under byggnationen - en arbetare omkom då han föll ner från ställningen. Han efterlämnade hustru och sju barn, varav fem var minderåriga. Motala Verkstad tog dock ett visst ansvar för arbetsrelaterade olyckor och de efterlevande änkorna fick flytta in i det s k änkehuset och uppbar en liten pension från företaget.

Motala

Hundra år senare skulle så äntligen Motala få sin efterlängtade bro över Motalaviken.

Motalabron

Tanken på en bro över Motalaviken var gammal. Redan i början på 1940-talet fanns riksvägsreservatet på Agneshög skisserat på stadskartan.


Efter inbjudan till olika arkitektfirmor om förslag till brokonstruktion utsågs 2002 den vinnande bron. Efter omfattande anbudsförfarande och finansieringsproblem kom så brobygget äntligen igång i juni 2010. NCC stod som huvudentreprenör och efter lite drygt 3 år stod så vår vackra bro färdig.

Den 9 oktober 2013 skedde den högtidliga broinvigningen av självaste kungen.


Brofakta: längd 620 meter, segelfri höjd 22,5 meter.