Mjölkvarnar

Mjölkvarnar

Före kraftverksbygget 1921och den därmed uppdämda Motala Ström fanns flera vattendrivna mjölkvarnar längs stränderna. Dessa revs i slutet på 1910-talet, då de annars hade hamnat under vattenlinjen, när vattennivån höjdes flera meter.


För att ersätta dessa kvarnar byggdes under åren 1920-1921 det ståtliga komplexet Kvarn AB Motala Ström på Industrigatan nära tågstationen. Den maskinella utrustningen var tiptop vad beträffar modern kvarnrörelse, automatiskt anordnad med eldrift, och kunde betjänas med minimal levande kraft.

Kvarn AB Motala Ström på Industrigatan.

Kvarnverksamheten avvecklades redan 1955, men det skulle gå många år och många turer innan ett slutgiltigt beslut om rivning togs. Bland annat ansågs byggnaden ha ett kulturhistoriskt värde och borde bevaras: "Kvarn som väl representerar viss tids byggnadsskick och teknikhistoria, samt har en välbevarad exteriör" samt "Byggnaden är ett utmärkt exempel på 1920-talets klassicism och har därmed ett arkitekturhistoriskt värde".


Men vad ska man ha en gammal kvarn till? Att bygga om till bostäder ansågs bli orimligt dyrt. År 2002 verkställdes äntligen rivningen, men tomten står ännu år 2016 obebyggd.

Kvarnens lastbil Federal med mjölsäckar på flaket.

- - - - - - - - - -I början på 1920-talet byggdes även Vätterns Handelskvarn på Fabriksgatan.

Nybyggd mjölkvarn på Fabriksgatan i Ängdalen.

Här bedrevs kvarnverksamheten ända fram till 1974, då en mekanisk verkstad övertog lokalerna. Huset finns ännu kvar (2016).

Den sista kvarnen har slutat mala (1974).