Sjuan

Sjuan - Johanna Sofia Karlsdotter


Sjuan föds 1855 som dotter till torparen Carl Andersson, född 1809 i V. Ny och hans hustru Sara Stina Johansdotter, född 1816 i Godegård. De bodde på torpet Östra Örkulla i Hammars socken.


Tidigare har paret en dotter, som dör ett år gammal i bröstfeber. Sjuan kommer att växa upp som enda barnet i familjen. Föräldrarna är sjukliga och modern dör när Sjuan är 14 år.


Efter något år flyttar Sjuan hemifrån för första gången. Församlingen skriver ut flera flyttbetyg till Västra Ny, men hon tycks aldrig skriva sig där. Ingen vet var hon egentligen uppehåller sig förrän 1875 och då i Motala, där första sonen Carl Johan föds som oäkta. Troligen har Sjuan uppehållet sig i Ervasteby vid nedkomsten, för ett par faddrar till barnet bor där.


Därefter flyttar Sjuan med sonen hem till fadern i Hammar, men försvinner snart igen och sonen hamnar på fattighuset, där han får växa upp.


1878 döms Sjuan vid Skänninge Rådhusrätt för stöld till tre månaders straffarbete. I november samma år föds andra sonen Johan Emil i Örvalla, men avlider inom en månad.


1879 skickar församlingen i Hammar arbetsbetyg till Södertälje, 1880 till Porla och 1881 frejdbetyg till Hjorted.


1883 föds dottern Augusta Josefina i Nyköping och hamnar också hon på fattighuset i Hammar. Senare samma år döms Sjuan för andra resan stöld till fem månaders straffarbete och 1886 till två års tvångsarbete på Arbetsfängelset å Norrmalm i Stockholm.


Fortfarande är Sjuan kyrkskriven i Hammar och är uppförd på obefintlighetslistan, då ingen vet var hon befinner sig. Inte förrän 1896, då hon åter dyker upp i Hammar. Nu med två nya söner, som socknen får ta hand om, nämligen Konstantin Bönning född 1890 i Trehörningssjö i Västernorrland och Kristian Bönning född 1893 i Trondhjem i Norge. Som fader till sönerna uppges en Kristian Bönning, positivspelare från Slagelse i Danmark.


Nästa livstecken från Sjuan är då Hammars församling 1904 utfärdar flyttbetyg till Karlsborg, men ingen bekräftelse kommer därifrån heller.


Men nu vet vi snart var hon befinner sig, för i Motala kommer Sjuan att bli en känd profil i Brinken. Men hon är mycket förtegen om sitt förflutna och ingen vet hennes riktiga namn eller var hon kommer ifrån. Varför hon hamnade i Motala vet vi inte heller, men troligen hade hon någon känning här (t ex fadern till hennes första barn).


Det är först när fattigvårdsstyrelsen får upp ögonen för hennes belägenhet som hon blir skriven i Motala, och Hammars församling kan år 1924 äntligen avföra henne ur sina böcker.


Sjuan placeras på Vårdanstalten, men rymmer snart och försvinner från trakten.


Sjuan avlider 1938, 83 år gammal.


I Jukkasjärvi !!!Hur gick det för barnen?


Under sin livstid får alltså Sjuan 5 barn, varav 3 uppnår vuxen ålder.


Äldsta sonen Carl Johan hamnar som fosterson hos en lantbrukare i Hammar. Därefter drängtjänstgöring på olika gårdar i Östergötland för att slutligen gifta sig, få barn och bli torpare i Västra Harg.


Dottern Augusta Josefina blir också fosterbarn i Hammar. Efter några pigtjänster hamnar hon så i Södermanland, där hon gifter sig med en skomakare och får flera barn.


Sonen Konstantin Bönning får sin första tjänst som hantlangare på glasbruket i Hammar. Därefter som dräng på olika gårdar. 1913 tar han ut flyttbetyg till S:t Nikolai och är sedan dess försvunnen.


Sonen Kristian Bönning avlider endast 10 år gammal på fattighuset i Hammar i sviterna efter en förkylning.