Näcken

Näcken

Skulpturen Näcken har fått se sig omkring. I Motala dyker den upp första gången i trädgården till Lundqvistska villan i Kanalparken. Villan ägdes en gång av patron Oscar Lundqvist i Bona, men beboddes i slutet av 1800-talet av kapten August Carlsson på ångaren "Örn". Man tror att han tog med sig Näcken hem från någon av sina seglatser.

Näcken vid Lundqvistska villan i Kanalparken.

Efter det att villan 1922 nedtagits och flyttats till Östermalmsgatan 26, stod Näcken kvar i flera år i Kanalparken och kan betraktas som en av stadens allra första skulpturer.


Nästa gång hamnar den i trädgården till smidesfabrikör Carl August Norbergs villa Framnäs på Verkstadsvägen 15.


Därefter lär den ha stått i ett par trädgårdar på Strandvägen, dels hos familjen Åstrand (tid. Norbergs son Olof) på Strandvägen 27 och senare vid den Egirska villan på Strandvägen 25.

Näcken i trädgården på Strandvägen 27.

Näckens sista kända adress är på Holmsvägen 25.

Näcken i trädgården till huset på Holmsvägen 25.

Sannolikt är namnet Näcken en försvenskning av Neptun, som var en havsgud i romersk mytologi. Denne gud brukade avbildas som en skäggig man med krona och treudd, oftast naken med bara ett tygskynke över nedre delen av bålen.