Järnvägsbygge

Järnvägsbygget Motala-Fornåsa

Saxat ur Motala-Posten den 6 juni 1913: 


"Byggandet av den nya järnvägen har nu fortskridit så långt att terrasseringen nått ända fram till metallgjuteriet i Holm, där grävmaskinen nu är i full verksamhet med att genomskära den sista backen.


Detta verktyg, det intressantaste i banbyggandet, har gjort ett gott arbete, vilket de väldiga skärningarna i trakten av Vedemö vittnar om. Det högsta nedschaktade djupet är nio meter.


Den märkliga grävmaskinen är närmast att likna med en vid ena ändan fast jättelik hävarm, som i en vid denna fästad väldig mudderskopa, upphämtar jord och grus. Då skopan blivit fylld, svänger hela den s k vagnen, vars underrede står på en vändskiva. Skopan öppnas och släpper ut sitt innehåll i en därunder stående tippvagn på räls, vilken på en gång blir fylld.


Ett litet tågsätt med tolv vagnar står ständigt i beredskap vid grävmaskinen, och så snart alla vagnarna blivit fulla, rullar det iväg till avstjälpningsplatsen, dvs till utfyllnad av sänkor på sträckan. Ett nytt tågsätt, som väntat på ett sidospår, körs nu fram och lastas på samma vis.


Ett gruståg är i ständigt arbete med gruskörning och rälsutläggning på färdigschaktade sträckor.


Arbetet fortgår såväl dag som natt med blott ett par timmars uppehåll."


Genomskärning av backe vid Vedemö. Klicka för större bild.

Motala-Posten den 20/10 1913:


"På Motala-Fornåsabanan har vid Holms station idag lastats sockerbetor från Charlottenborg fvb till Fornåsa, Linköping och sockerbruket där."Motala-Posten den 3/6 1914:


"Arbetet med Motala-Fornåsabanan fortsätter nu med all kraft från Holms station fram mot och över strömmen och kanalen till statsbanans station i Motala."Motala-Posten den 17/10 1914:


"MÖJ har hos Kungl. Maj:t anhållet om fastställande av namnen Österstad, Ulvåsa och Holm för de tre järnvägsstationerna på linjen Motala-Fornåsa."Motala-Posten den 15/1 1915:


"Vid extra kommunalstämma: Förslaget om förändring av namnet Holms station till Holms Bruks station vann stämmans bifall."

Järnvägsnätet i västra länsdelen som det en gång i tiden sett ut. Klicka för större bild.

Som synes ett omfattande järnvägsnät. Tillkommer dessutom alla stickspår till hamnar och större företag.