Boken om Motala Ström

Boken om Motala Ström - när forsarna tystnade


För hundra år sedan skedde en genomgripande omdaning längs stränderna utmed Strömmen i Motala. Det var när en vattenkraftstation byggdes i Motala Ströms nedre lopp i höjd med Motala Verkstad. För att bereda plats för kraftverksdammen, behövde man frilägga ett stort strandområde varvid drygt 200 byggnader måste rivas och forslas bort.


I boken beskrivs den kultur, som för alltid skulle gå förlorad när vattennivån i Strömmen höjdes flera meter, och illustreras med över 200 bilder, varav ca 140 är foton. Många kartor.


Nedan exempel på ett par sidor ur boken samt en innehållsförteckning:

Boken är slutsåld!

Platser och anläggningar som förekommer i boken:


På södra sidan av Strömmen: Gästgivaregården "Gästis", Kungsfisket, Ribbingsfors Såg- och snickerifabrik, Anton Anderssons Mekaniska Verkstad, Åstedts Mekaniska Verkstad, Hästskofabriken, Jungqvistska Stiftelsen, Norbergs Spadfabrik, Nykvarn, Aspeborg, Långspångskvarn, Spolegårdskvarn, Motala Fiskaregård, Turbinfabriken, Motala Trikåfabrik, Hellmans Spiksmedja, Holms Mjölkvarn, Holms Pappersbruk och Vaddfabrik, Holms Elcentral, Holms Fiskodlingsanstalt, Benmjölsfabriken, Oljebruket, Charlottenborgs Slott, Kraftverket, Motala Pappersbruk senare Asps Klädesfabrik, Asps Elcentral, Villan och kallbadhuset.


På norra sidan av Strömmen: Salteriet, Strömsnäs, Nordhs Bryggeri senare Motala Bryggeri, Herrekvarn, Storgårdskvarn, Falks Smedja, Bergmans Tunnbinderi, Hällegården, Kritbruket, Kilhaksfabriken, Backegårds Knipphammarsmedja senare Katrinefors Bruk och Sandbergs smedja, Hårstorpssågen senare Motala Snickerifabrik, Hårstorps Gård och Hushållsskolan, Lindéns Bryggeri, Duvedals Kvarn, Karlshultssågen, Statens Fiskodlingsanstalt.


Broar: Strömbron (Storbron), Herrekvarnsbron, Långspångsbron, Katrineforsspången, Holmspången, Hårstorpsbron, Duvedalsbron, Slaggbron.


Chokladfabriken vid Råby i Ljungs socken, senare flyttad till Ljungsbro.

Numera med namnet Cloetta.