Boken om Motala Ström

Boken om Motala Ström - när forsarna tystnade

För hundra år sedan skedde en genomgripande omdaning längs stränderna utmed Strömmen i Motala. Det var när en vattenkraftstation byggdes i Motala Ströms nedre lopp i höjd med Motala Verkstad. För att bereda plats för kraftverksdammen, behövde man frilägga ett stort strandområde varvid drygt 200 byggnader måste rivas och forslas bort.


I boken beskrivs den kultur, som för alltid skulle gå förlorad när vattennivån i Strömmen höjdes flera meter, och illustreras med över 200 bilder, varav ca 140 är foton. Nedan exempel på ett par sidor ur boken:

Böckerna är inbundna och innehåller 127 faktaspäckade sidor

i formatet 17 x 24 cm. 


Boken börjar med en historisk tillbakablick och fortsätter med beskrivningar av de äldsta anläggningarna i Strömmen, olika kvarntyper, fiskemetoder och de gamla broarna. Sedan följer beskrivning av senare anläggningar, av vilka de flesta skulle rivas innan kraftverket togs i bruk i december 1921. Därefter följer ett avsnitt om hur själva kraftverksbygget gick till, ofta med ganska primitiva metoder.


Till sist ett par utförliga kapitel; dels om Motalas store industriman, John Andersson "Motala-Kungen", som var involverad i många av verksamheterna kring Motala Ström; dels historien om hans kanske förnämsta skapelse Chokladfabriks-Aktiebolaget Motala i Råby på Ljungs säteris marker. Företaget finns fortfarande kvar men ligger nu i Ljungsbro med namnet Cloetta.

Här kan man köpa boken:


Boken finns att beställa på ÖstMedias Mera-Förmåner för prenumeranter

i  MVT, Corren, NT, Folkbladet m fl. Pris 159 kr + frakt 29 kr.


 Boken kan även beställas här: mittmotala@mittmotala.nu

Skriv namn och adress och ange om du vill ha boken signerad.

Pris 159 kr + frakt 29 kr. Summa 188 kr.

Har du Swish kan du betala till 0760-442477.

I annat fall meddelar jag var du kan sätta in pengarna.


På IcaMaxi i Motala kan man köpa boken för 175 kr.

Platser och anläggningar som förekommer i boken:


På södra sidan av Strömmen: Gästgivaregården "Gästis", Kungsfisket, Ribbingsfors Såg- och snickerifabrik, Anton Anderssons Mekaniska Verkstad, Åstedts Mekaniska Verkstad, Hästskofabriken, Jungqvistska Stiftelsen, Norbergs Spadfabrik, Nykvarn, Aspeborg, Långspångskvarn, Spolegårdskvarn, Motala Fiskaregård, Turbinfabriken, Motala Trikåfabrik, Hellmans Spiksmedja, Holms Mjölkvarn, Holms Pappersbruk och Vaddfabrik, Holms Elcentral, Holms Fiskodlingsanstalt, Benmjölsfabriken, Oljebruket, Charlottenborgs Slott, Kraftverket, Motala Pappersbruk senare Asps Klädesfabrik, Asps Elcentral, Villan och kallbadhuset.


På norra sidan av Strömmen: Salteriet, Strömsnäs, Nordhs Bryggeri senare Motala Bryggeri, Herrekvarn, Storgårdskvarn, Falks Smedja, Bergmans Tunnbinderi, Hällegården, Kritbruket, Kilhaksfabriken, Backegårds Knipphammarsmedja senare Katrinefors Bruk och Sandbergs smedja, Hårstorpssågen senare Motala Snickerifabrik, Hårstorps Gård och Hushållsskolan, Lindéns Bryggeri, Duvedals Kvarn, Karlshultssågen, Statens Fiskodlingsanstalt.


Broar: Strömbron (Storbron), Herrekvarnsbron, Långspångsbron, Katrineforsspången, Holmspången, Hårstorpsbron, Duvedalsbron, Slaggbron.