Brånshult

Egnahemsbebyggelsen i Brånshult

År 1895 införskaffade den nystartade Egnahemsrörelsen i Motala en jordbruksfastighet i Brånshult för avstyckning till småjordbruk. Ändamålet var att möjliggöra för mindre bemedlade jordbruksarbetare och småbrukare att kunna skaffa sig en egen eller förbättrad bostad i form av ett egnahem. Arealen till varje småjordbruk var av mycket varierande storlek.


Nedan några exempel på hur husen kunde se ut i Brånshult.