John Andersson - Motala-Kungen

John Andersson - "Motala-Kungen"


John Andersson föddes den 24 januari 1837 i Dalsland, där fadern Andreas Jonsson ägde ett mindre jordbruk. När John var 17 år flyttade han till Vänerborg för arbete i en spannmålsaffär. Efter ett par år utomlands kom han tillbaka till Vänersborg 1861 och öppnade han en egen sprit- och spannmålsaffär.


Till Motala kom John 1872 och började arbeta på spritfabriken här, vilken han senare övertog.


John Andersson startade under årens lopp en mängd företag och blev mycket rik. På grund av sina stora affärer och sitt engagemang i stadens angelägenheter kom han att kallas ”Motala-Kungen”.


År 1900 drabbades han av konkurs och vid sin död 1913 var han

i stort sett utblottad.


Läs en stor artikel om ”Motala-Kungen” i


”Boken om Motala Ström – När forsarna tystnade”.