Kvarteret Klippan 2

Kvarteret Klippan del 2

Urklipp ur stadskarta från 1935.

Tomt nr 5, Östermalmsgatan 11 A och B, Källgatan 7

Östermalmsgatan 11 A och B.

Östermalmsgatan 11 A med Knutte Anderssons tobaksaffär.

Bostadshus på Källgatan 7 i ombyggt skick. Det hade tidigare sadeltak, se nedan  

Källgatan 7 mot gården. Här i ursprungligt skick.

Gårdshuset på Källgatan 7.

Garagelängan i vars vänstra del tobaksaffären vid Östermalmsgatan låg, numera är där en frisör.

Tomt nr 6, Källgatan 9

Bostadshus på Källgatan 9.

Fasad mot gården.

Tomt nr 7, Kyrkogatan 16

Kyrkogatan 16.

Nersidan av Kyrkogatan 16.

Gårdshus på tomt nr 7 (Kyrkogatan 16) byggt mot ordenshusets brandvägg.

Tomt nr 8, Kyrkogatan 18

Fläskhandlare C A Carlssons bostadshus på Kyrkogatan 18 med affärslokal i gatuplanet.

C A Carlssons charkuteriaffär.

Med infart från Källgatan låg charkuterifabriken.

År 1950 övertog AB Ström & Svensson rörelsen.

Om du vill veta mer om husen t ex hur gamla de är, vem som har bott där eller vad annat som byggnaderna har använts till, så finns mycket information att hämta i Motala Hembygdsförenings årsskrifter "Motalabygd" (finns på biblioteket). Kvarteret Klippan finns beskrivet i årgång 2011.