Gubben i Båten

Gubben i Båten

Så här berättas det om honom:


"Han ansågs på sin tid vara Motalas största original. Alla kallade honom rätt och slätt för Gubben i Båten. En dag kring sekelskiftet lade han bara intill med sin båt inne i vassen i Varamoviken. Närmast lär han ha kommit från Askersund. Första åren bodde han sommar som vinter i sin skraltiga farkost ända tills skrovet blev så dåligt att det sjönk.


Av båtresterna byggde han sig ute i vassen något som mest kunde liknas vid två hönshus eller eftersom de placerades ute i vattnet sjöbodar. Förutom sin originella bostad fick han av Kristoffer i Gustavsvik löfte att uppföra en liten smedja inne på stranden. Här hade han en ässja, som han pumpade fart på med en bälg, först genom handkraft och senare med en tramp. Han var uppfinningsrik och duktig på smide.


Den originelle båthusägaren ägnade sig även åt fiske till husbehov. Dels lade han ut nät och dels använde han en mynningsladdare, som stoppades full med krut och diverse skrot. Ja, han sköt faktiskt gäddor med bössan! När han en gång tillfrågades om fiskelyckan, svarade han fullt uppriktigt: Jag har fått fyrtio mörtar i nätet och skjutit en gädda i vassen.


Enstöringens liv utgjorde för alla grabbar en levande illustration till Robinson Crusoe. Alla tyckte att det var något romantiskt med Gubben i Båten eller sedermera snarare Gubben i Vassen. Folk höll sig dock på respektfullt avstånd, eftersom han var känd för att tända på kort stubin. Hans ilska tog sig också vid ett tillfälle så påtagligt uttryck, att han sköt av ett skott efter en av de närgångna grabbarna. Sedan den gången aktade sig alla förklarligt nog för att ofreda honom."


- - - - - - - - - -


Gubben i Vassen hette Jonas Peter Pettersson och var född 1841 i Kalmar län och mycket riktigt kom han närmast från Askersund, där han arbetat som tornväktare (se nedan) och småhandlare.


Jonas Peter hade nyss blivit änkling, när han kom till Motala 1901. Att han skulle kommit med båt och lagt till i vassen nedanför Gustavsviks gård (ungefär där Folkets Park är nu) är väl inte helt osannolikt. Däremot blev han inte skriven i Gustavsvik förrän 1915. Innan dess bodde han på flera olika adresser i Motala såsom Holm, Västra Lund, Kanalområdet, Ekön och Duvedal. Han försörjde sig som kramhandlare eller kortvaruhandlare, alltså ungefär som tidigare småhandlare. Det var säkert bra för affärerna att flytta omkring lite.


På sommarhalvåret vistades han säkert mycket nere i Varamon och byggde bodar och fiskade.  Och han var säkert ett mycket intressant objekt för busiga ungdomar att ställa till förtret för. Inte alls konstigt, om han blev ilsken när de blev för närgångna.


När Jonas Peter flyttade till Gustavsvik permanent 1915, blev han dräng på gården och fick då sannolikt bo i någon drängstuga eller liknande. Eftersom han var en duktig smed var han säkert extra välkommen.


Gubben i Vassen avled i maj månad 1927, 86 år gammal.


- - - - - - - - - -


Fotnot: Tornväktare var en tjänsteman i många städers förvaltning fram till slutet på 1800-talet. Han hade till uppgift att från ett av stadens torn, vanligen kyrktornet, hålla uppsikt över staden dag och natt efter brand eller annan hotande fara. Olika antal klämtningar i kyrkklockan angav kvarter eller väderstreck för faran. Riktningen kunde också visas med en röd flagga eller fackla. Vakten skulle också meddela klockslagen under dygnets mörka timmar. Många kyrktorn har än idag bevarade utrymmen för tornvakten.