Kyrkor i Motala Verkstad

Kyrkor i Motala Verkstad

Samhället omkring Motala Verkstad bildade under större delen av 1800-talet en särskild församling inom Motala socken med egen skola, kyrka, sjukstuga, brandkår och fattigvård samt egna sjuk- och begravningskassor etc.


År 1837 byggde verkstaden en egen kyrka bland arbetarebostäderna mellan Motala Ström och Verkstadsvägen. Kyrkan såg utvändigt ut som ett vanligt bostadshus av timmer. På ena gaveln var tillbyggt en femsidig sakristia. Kyrksalen var utrustad med läktare, predikstol, altare, orgel samt golvfasta bänkar. Innertaket var byggt med välvd takpanel.

Den gamla kyrkan i Motala Verkstad syns längst till höger i bild.

År 1842 anställdes en Anders Olof Hertzman från Norrköping, som skulle verka som präst men även undervisa barnen till verkstadens anställda.


Gudstjänsterna drog alltid mycket folk och även från köpingen kom ofta besökare för att lyssna till Hertzmans predikningar. Han var både begåvad och mycket beläst, men även frispråkig och sa vad han tyckte - bland annat att bibeln innehöll "kristliga myter". Kanske inte så välbetänkt i en kyrka.


Verkstadskyrkan slutade att fungera som kyrkolokal år 1869, då pastor Hertzman blev kyrkoherde i Västra Ny. Därefter inreddes den till skollokal och fungerade som sådan till 1905. Revs i samband med kraftverksbygget i slutet på 1910-talet.


Det skulle dröja nästan 90 år innan verkstadsborna åter fick en egen kyrka. Under tiden fick man hyra in sig i andra lokaler.


Den 15 december 1957 invigdes Lillkyrkan på Borensvägen. Den heter så, därför att den

just då var den minsta kyrkan i Motala församling. Den högtidliga invigningen leddes av Biskop Torsten Ysander.

Lillkyrkan på Borensvägen 42.

Kyrkobyggnaden består av en kyrksal för 150 personer och en församlingssal för 60 personer. Dessa lokaler är åtskilda av en vikvägg, så att man vid stora kyrkliga högtider kan utnyttja båda lokalerna som kyrkorum. Södra delen av byggnadskomplexet är bostadshus.

Bostadsdelen vid Lillkyrkan.

Lillkyrkan blev genast mycket populär, inte minst för sin omfattande barn- och ungdomsverksamhet men även som vigselkyrka.


Byggnaderna har ritats av arkitekt Lennart Ekenger från Linköping. Byggnadsentreprenörer var byggmästarna Helmer Andersson och Albin Bengtsson. Iller & Karlssons smidesverkstad uppförde klockstapeln.


Altarväggens stora fresk har målats av den finländske konstnären Lennart Segerstråle och har till motto: "Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade". (De orden hade kanske passat bättre i gamla kyrkan). Samma konstnär har även målat altarfresken i Heliga korsets kapell.

Altarplatsen med väggmålningen.

Den knypplade altarspetsen "Hjorten" har tillverkats av Motalas egen spetskonstnärinna fru Emy Särnstedt. Samma spets pryder även altaret i Göteborgs Domkyrka.