Kvarteret Klippan 1

Kvarteret Klippan del 1

Urklipp ur stadskarta från 1935.


Nedan är fotona inlagda i tomtnummerordning.Tomt nr 1, Kyrkogatan 14 och Kapellgatan 12

Ordenshuset på Kyrkogatan 14 i sitt ursprungliga skick.

Här tillbyggt med teatersalong och foajé. Blev senare känt under namnet Rivoli.

Baksidan på ordenshuset med teatersalongen sett från Kapellgatan.

Teaterlokalen uppdukad till fest. Här var också biografen Klippan.

Tomt nr 2, Kapellgatan 10

Huset som låg utmed Kapellgatan. Här är redan nya genomfarten byggd med gångtunneln t h.

Fasad in mot gården.

Stort vackert bostadshus på samma tomt men beläget mitt inne i kvarteret.

Samma hus efter ombyggnad.

Tomt nr 3, Kapellgatan 8 och Östermalmsgatan 7

Kapellgatan 8 mot gatan.

Samma hus mot gården.

På tomt nr 3 låg även detta hus med adress Östermalmsgatan 7.

Samma hus sett från Kapellgatan.

Tomt nr 4, Östermalmsgatan 9

Östermalmsgatan 9 är huset t v. Tobaksaffären ligger på tomt nr 5 med adress

Östermalmsgatan 11 A.

År 1950 revs det gamla huset och HSB uppförde hyreshuset som blev ihopbyggt med Tobaksaffären.

Fortsättning följder på nästa sida. Klicka           för att komma dit.