Klubbstugor i Björka

Klubbstugor i Björka

Sjölunda "Villervalla"


En vårsöndag år 1934 var några medlemmar i IK Vätterpojkarna ute på promenad i Björka. På vägen passerade man en liten idyllisk stuga, som tycktes helt övergiven. Man hade länge haft önskemål om en klubbstuga och nu tändes hoppet. I tankarna såg de framför sig de igenvuxna åkrarna vid stugan förvandlade till idrottspark och efter avslutade träningspass svalkande dopp i närliggande Salstern.

Sjöstugan i vinterskrud.

Redan samma dag fick man kontakt med ägaren och affären gjordes upp. Efter några veckors slit med städning och tapetsering, kunde Sjöstugan numera omdöpt till ”Villervalla” tas i bruk.

En sommarbild på Sjöstugan.

Sjöstugan i Björka på ekonomiska kartan från 1948.

”Idrottsparken” blev en succé, vilket ledde till att VP:s friidrottssektion kom till redan första sommaren (1934).


1937 gick VP:s friidrottssektion upp i MAIF.


Några år in på 1950-talet lades IK Vätterpojkarna ned.

Sjöstugan fotograferad en sommardag 2018, numera privat sommarstuga.

MAIF-stugan

Orienteringssektionen inom MAIF bildades på hösten 1927, ganska precis 20 år efter att moderklubben bildats. Orientering inom idrotten var då en ganska ung gren och den första distriktstävlingen hade hållits 1919 i Sverige. I de övriga nordiska länderna och på kontinenten skulle det dröja ända in på 1930-talet innan orienteringssporten kom igång på allvar. Därför sägs orienteringen ha sin vagga i Sverige.


En egen klubbstuga var ett ofta återkommande samtalsämne i orienteringssektionen. Under några år hyrdes en stuga vid namn Sörbo, som låg vid Lilla Vänsterns södra spets. Men man ville ha ett eget ställe och redan i ett styrelseprotokoll från 1935 nämns att två eldsjälar fått uppdraget att undersöka möjligheterna till att anskaffa en klubbstuga. Pengar sparades för ändamålet och platser rekades. 1944 hittade man en drömplats på arrenderad mark i Björka nära sjön Salstern.

MAIF-stugan på ekonomiska kartan fån 1948.

Bygget påbörjades redan samma höst och vid jultid var redan stommen upprest och taket pålagt. Medan byggarbetet fortskred på vårkanten, fanns mycket annat som måste åtgärdas. Träd skulle fällas, stubbar brytas och marken jämnas till. Av en rak, fin fura tillverkades en flaggstång.

På försommaren var stugan i stort sett färdig, bara målning återstod.

Söndagen den 17 juni 1945 skedde den högtidliga invigningen. Prosten Carl Hoppe höll korum, Motala manskör sjöng och efteråt serverades kaffe vid långbord.

Invigning vid Björka-stugan en vacker sommardag i juni.

Till Björkastugan tog man sig vanligen per cykel. Bara någon enstaka hade bil. Andra tog tåget, men fick då gå den sista kilometern från hållplatsen vid Björka, som låg där järnvägen korsade landsvägen. I programbladen angav man passande tågtider.


Från 1949 beviljade Järnvägsstyrelsen ett extra stopp för vissa tågturer på sommarhelgerna. Hållplatsens namn blev Salstern och låg vid övergången ner mot badplatsen.

Program vid invigningen den 17 juni 1945.

Första klockringningen i klockstapeln byggd 1949. Carolus Widén läser dikt.

Invändigt blev stugans väggar dekorerade av Motalakonstnären Filip Liljesson, som bodde i stugan tre veckor en sommar för att färdigställa arbetet.

Konstnären Filip Liljesson i arbete. Nedan exempel på hans väggmålningar.

Varje år sista söndagen före midsommar arrangerade klubben en högtidsdag, den s k Björkadagen, som kunde samla upp emot 500 personer. I början brukade någon representant för Svenska Kyrkan medverka och för musiken svarade Frälsningsarmén. Aktiviteter erbjöds såsom långpromenader i de vackra omgivningarna, volleyboll, orientering, pil- och ringkastning m m.

Firande av Björkadagen med korum och musik av Frälsningsarmén.

Gustav Karlssons banbrytande kurvkarta från 1957, som kom att locka långväga orienterare till Björka.

1959 berikades Björkastugan med en bastu nere vid sjön. Dock inte en ny sådan, utan man flyttade än en gång den bastu, som MAIF köpt redan 1943 och placerat först vid Dynudden och ett par år senare flyttat till Stenavadet. Denna bastu fanns ännu kvar när verksamheten lades ned.


I slutet på 1960-talet fick Björkadagen konkurrens från en ny tilldragelse i Motala, nämligen Vätternrundan, som hölls samma helg. Den äldre generationen höll dock högtiden vid liv trots vikande intresse.


År 1998 byggdes MAIF-stugan i Fålehagen och ett par år senare lades den gamla järnvägen genom Björka ned och det nya dubbelspåret delade orienteringsterrängen söder om Karlsbyvägen i två delar. Detta i samband med vikande intresse för klubbstugan, ledde slutligen till nedläggning av verksamheten. Söndagen den 13 juni 2004 hölls den sista Björkadagen till många veteraners stora sorg.


Sammanlagt hade då Björkadagen arrangerats 60 gånger.

Den f d klubbstugan i Björka fotograferad 2018.