Program

Höstens program 2020

Något program är ännu ej inplanerat!

Har du något tips/idé eller önskemål till kommande programpunkter, tipsa oss gärna.


Kontaktuppgifter: 


Ordföranden: Gunilla Melander: tfn 0141-42222 eller 070-6003830.

Mailadress gunilla.melander@hotmail.com


Programmedhjälparen: Margareta Johansson: tfn 0141-51290 eller 070-5538830

Mailadress q47@live.se