Om oss

Om oss


Klubben bildades i december 1970 och firar 50-årsjubileum 2020.


Bland ordföranden under åren kan särskilt nämnas Harald Spångberg, Karl-Erik Jonsson och Charles Karlsson. Medlemsantalet har fluktuerat kraftigt med som mest 99 personer 1989 till nuvarande blygsamma ca 35.


Bland alla de föreläsare som gästat oss har vi bl a fått höra om antikviteter inom glas, keramik, textil och allmoge m m. Men också om kulturella begivenheter såsom konst och musik samt udda företeelser, till exempel sedelförfalskning.


Vi har även gjort studiebesök på andra orter i samlandets och lärandets tecken. 


 Under många år arrangerade klubben egna samlarmässor, som varit mycket framgångsrika. Under senare år har dock konkurrensen med andra mässor och framförallt Tradera försvårat rekryteringen av utställare.