Slunke

Bernhard Widblom - Slunke


Bernhard föddes 1871 och växte upp hos sin mormor och  morfar, trädgårdsmästaren Carl Fredrik Widblom i Hagen under Sonnorps boställe. Hans ogifta mor flyttade hemifrån, när Bernhard var 3 år för att ta tjänst som piga i en prästgård i Uppland.


Bernhard gjorde värnplikten 1892, därefter står han som verkstadsarbetare.


Bernhard gifter sig 1899 med Gunhild Maria Johansson, född 1880 i Normlösa och uppvuxen på fattighuset där. Nu närmast kommande från Björka, där hon med sin mor och två syskon bott några år hos sin morfar och mormor.


År 1900 föds första sonen och familjen flyttar upp i stan, därefter Motala Verkstad och flera år på Eköns kyrkoutjord.


1906 döms Bernhard för misshandel till böter och fängelse i två månader. Se nedan!


1908 skrivs familjen på Nya Lund under Fiskaregården, men har tydligen redan bott där ett par år, eftersom misshandeln skedde där.


Under åren 1903 till 1920 föds ytterligare åtta barn, varav ett bara blir veckogammalt.


Familjen är mycket trångbodd i den torftiga stugan och 1925 beslutar barnavårdsnämnden om placering av de två yngsta barnen på vårdanstalten. Bernhard blir både ledsen och arg, tar sin revolver och uppsöker barnvårdsnämndens ordförande i Prästgården. Han skjuter skarpt mot prosten Hoppes fru men missar, vilket trots det får sitt rättsliga efterspel.


Efter detta har Bernhards fru fått nog, flyttar till sin mor i Björka och tar ut skilsmässa.


Bernhard avlider i hemmet 1939, 68 år gammal.


Alla barnen kommer att växa upp till goda samhällsmedborgare.


Sonen Sven Gösta Valentin gifter sig 1930 med Rotmosens dotterdotter Agnes Maria.Utdrag ur tingsprotokoll vid Aska Häradsrätt 1907.


Natten mellan den 1 och 2 december 1906 häktas järnvägsarbetaren Valfrid Bernhard Widblom efter att i berusat skick ha misshandlat hustrun samt även avlossat två skott med sin revolver dock utan att träffa hustrun.


Paret hade på eftermiddagen vid 5-tiden besökt grannen Åsberg. Bernhard hade medfört en oladdad revolver och en flaska sprit, som han dessförinnan redan tullat på. Efter någon timme återvände paret hem och Bernhard var då kraftigt berusad och ursinnig på hustrun, som han anklagade för otrohet.


Efter hemkomsten har han gett hustrun ett slag i huvudet, så att hon fallit mot fönsterposten i makarnas rum och därvid svårt söndersargats i huvudet och ymnigt blodflöde uppstått, samt att han hotat hustrun med en uppfälld kniv och laddad revolver, samt att han skjutit tvenne skott då hustrun sökt fly från bostaden, den ena mot väggen åt motsatt håll samt det andra i golvet, samt att han då hustrun kommit ut i förstugan åter överfallit henne.


Hustrun lyckades fly med 7-årige sonen till Åsbergs och Bernhard följde efter.


Polisen larmades av hustrurna Åsberg och Widblom. Polistjänstemannen Carl Andersson i Motala samt fjärdingsmannen Karl August Gredin i Vinnerstad förde Bernhard under våldsamt motstånd till arresten i Gästgivaregården.


Arrestlokalen vid Gästgivaregården


Under rättegången hördes grannen Oskar Åsberg, som sedan omkring 2 år tillbaka hade sin bostad i omedelbar närhet till Widbloms. Bernhard hade vid flera tillfällen beklagat sig över att hustrun varit honom otrogen och att "Rödfärgaren" vore fader såväl till deras andra barn som det väntade tredje. Om hon inte varit otrogen, skulle han själv ej hafva hängivit sig till starka drycker.


Åklagaren yrkade ansvar för misshandel, resande af livsfarligt vapen samt våldsamt motstånd vid offentlig förrättning.


Som bevisning anfördes läkarutlåtande från provinsialläkaren R. Hahn: Talrika märken av slag och yttre våld såväl mot underbenen som å ansiktet. Skadorna torde dock ej ge upphov till bestående men.


Hördes även vittnet Wilhelmina Westling, som varit på besök hos Åsbergs vid tillfället.


- - - - - - - - - -


Bernhard Widblom, tidigare ostraffad, dömdes för våldsamt motstånd till böter 25 kronor eller sex dagar i fängelse. För misshandel och resande af livsfarligt vapen till 2 månaders fängelse.