Brinken

MittMotala

Brinken


"Befolkningen i Brinken ansågs av köpingsborna vara Slödder och Pack, som helst borde hållas utanför grindarna. Brinken var då traktens fattigkvarter. Galgbacken gav området dåligt anseende."


Det var dessa ord som gjorde att jag kom att intressera mig för Brinken och dess befolkning. Nu ska ni få följa med mig på en vandring och träffa lite intressanta människor.

Tidningsnotisen gjorde det hela än intressantare.

www.mittmotala.nu                                                mittmotala@mittmotala.nu