Kraftverksbygget i Motala

Kraftverksbygget i Motala

Under åren 1917-1921 byggdes Motala Kraftstation i nedre delen av Motala Ström. Vattenfåran dämdes då upp, stränderna översvämmades och Hårstorpssjön bildades. Över 200 byggnader fick rivas och forslas bort, däribland ett stort antal kvarnar och andra rörelser. 


Läs om kraftverksbygget och all den verksamhet som gick förlorad 

utmed stränderna.


”Boken om Motala Ström – När forsarna tystnade”.