Fotografer Sp - Wa

Utsikt från kyrkogården ner över Kyrkogatan 10 och 8 år 1903.

Wallgren införskaffar även en filmprojektor och startar biografrörelse, belägen ovanför Hamnkrogen på Platensgatan mittemot Kanalbolaget. Stora Biografen, som den hette, var dock inte så stor utan rymde endast ca 20 personer.


När Folkets Hus i Motala Verkstad stod färdigt 1907, dröjde det ett par år innan man själva fick råd att köpa en filmprojektor. Wallgren räddade filmvisningen tills vidare genom att låna ut sin projektorutrustning, som kördes dit med häst och vagn. Projektorn, som vevades för hand, ställdes mitt på golvet i stora salen.

Bioannons i tidningen år 1909.

Som om inte allt detta vore nog, så var han även engagerad i politiken och var ledamot både i stadsfullmäktige och drätselkammaren.


År 1911 var Wallgren en av initiativtagarna till bildandet av Motala Museiförening och uppdrogs att hos stadsfullmäktige ansöka om tillstånd för det blivande muséet att få disponera en av Rådhusets flyglar.


När Svenska Fotografernas Förbund bildades 1895 var han en av dess första medlemmar.


Den 4 januari 1917 avlider John Wallgren på lasarettet i Vadstena efterlämnande hustru och tre minderåriga döttrar. Dödsorsak anges vara sockersjuka och blodförgiftning.

Efter makens död fortsätter änkan Mia Wallgren, som nu är också är fotograf, att driva fotorörelsen vidare. Till sin hjälp har hon fotografibiträden. År 1920 säljer hon dock huset på Platensgatan (men behåller ateljén) och flyttar till en hyreslägenhet ett par hus längre upp i samma kvarter.


1927 kommer fotografen Erik Fischer uppflyttandes från Lomma i Skåne och får anställning i firman. Efter ett par år har han övertagit ateljén, men veterligen aldrig i eget namn då all produktion fram till firmans upphörande i början på 1930-talet tycks vara märkt John Wallgren. År 1935 gifter han sig med Wallgrens mellandotter. Läs mer under Erik Fischer.


Mia Wallgren överlever sin make med många år och avlider först i september 1966.

Fotografer Sp - Wa

Sterner, Agnes  1859-1946

Agnes Maris Sterner föddes den 3/5 1859 i Norra Säm i Västergötland. Till Motala kommer hon i april 1887, då närmast från Stocholm där hon som mamsell bott från 1882-1886.


I Motala bosätter sig Agnes på Hotell Falk i Kv. Linden och kallar sig fotograf. På denna adress kommer om ett par år flera andra fotografer att skriva sig, kanske en av dessa redan har etablerat sig utan att kyrkskriva sig i Motala. Av hennes porträttfoton att döma har hon tillgång till en ateljé.


Det är lite osäkert hur länge hon stannar i Motala, då hon efter något år hamnar på obefintlighetslistan. I oktober 1890 blir hon i alla fall skriven i Jönköping på samma adress som sin mor.

Exempel på Agnes Sterners fotograferande i Motala.

Under åren 1892-1893 bor hon i Falun och tjänstgör som fotografibiträde hos fotografen August Wahlström, som tycks ha en strid ström av fotoelever hos sig.


Hon för ett mycket kringflackande liv. Under åren 1906-1909 arbetar hon som förestånderska i Stockholm, bl a på S:t Görans sjukhus.


Åren 1910-1913 bor hon i Uppsala och där på samma adress bor flera stycken Sterner, som troligen är hennes kusiner. Bland dem fotografen Johan Sterner född 1866, som redan 1887 flyttade till Uppsala och blev fotograf. Här finner vi nu en trolig förklaring till var Agnes fått lära sig fotografiyrket.


Sedan blir det många år i Norrtälje, Nyköping och åter Norrtälje, där hon arbetar som butiksförestånderska.


När Selma avlider den 16/10 1946 bor hon på Nygatan i Vänersborg.

Stridlund, Hans Jonas  1868-1948

Hans Jonas Stridlund föddes 26/2 1868 i Fors, Jämtland. Han flyttade från Ramsele till Motala i december 1912 med fru och fyra små barn mellan ett och sex år gamla. Familjen bosatte sig på Rosenhill på Holms Östergård (Industrigränd vid Electrolux).


Stridlund var sedan tidigare fotograf och försökte nu etablera sig här. På Nygatan i hörnet mot Tvärgatan,  lät han uppföra en låg, röd trälänga med fotoateljé i ena ändan. Det gick dock inte så bra för honom, så han försattes i konkurs.

Stridlunds ateljé med gaveln mot Nygatan.

Ateljéfoto utan tryck på baksidan.

Efter tre år i Motala går flytten till Örebro, där stannar han i fyra år innan han via ett par orter i mellansverige återvänder till Norrland. Han är en orolig själv och flyttar omkring mycket bland annat på orter som Sundsvall, Njurunda, Ramsele, Ragunda, Timrå, Dorotea, Borgvattnet, Sollefteå, Fjällsjö, Ådalsliden.


Han efterlämnar mängder med porträttfoton från Ramsele men på de flesta står det Norland rätt och slätt. Om Norland avser orten med samma namn eller landsdelen Norrland är oklart. Det senare vore praktiskt, när man flyttar ofta.


När han avlider den 20/8 1948 är han bosatt i Hässjö, Medelpad.

Svensson, Harald  1899-1968

Sven Harald Sixten Svenson föddes den 6/8 1899 i Fors församling, Södermanland. Han flyttade till Örebro 1920 och började arbeta som fotograf. Gifter sig 1921 med den några år äldre Anna Cornelia f. Svensson, också hon fotograf, och paret får en dotter.

 

Familjen Svensson flyttade till Motala i juni 1922 och bodde på flera adresser innan de 1925 hamnade i Blåbandshuset på Kyrkogatan 22, där också blivande fotografen Gunnar Hoflund bodde med sina föräldrar.


Vid samma tid gjorde Svenssons blivande kompanjon John Åström samma resa från Örebro.

Svensson och Åström öppnade fotoaffär i Kärsbyhuset på Östermalmsgatan 15, där en lokal i gatuplanet just blivit ledig (huset nedanför Blåbandslokalen).

Kärsbyhuset på Östermalmsgatan 15. Revs 1980.

I Kärsbyhuset blir fotograferna kvar fram till 1927, då man öppnar fotoaffär på Prästgatan 3, mittför kyrkan.

Svensson & Co Fotoaffär på Prästgatan 3 år 1928. Fotoeleven Gunnar Hoflund till vänster.

Svensson har lämnat efter sig mängder av dokumenterande fotografier, men ateljéfoton syns inte till några.

Personalen på Sällskapet Arbetarnas Ring på Järnvägsgatan 1929.

Kung Gustav V på Stadshotellets balkong under den stora höstmanövern 1925.

I april 1929 flyttar familjen Harald Svensson till Trollhättan.


Den 26/12 1968 avlider Harald Svensson i Skövde.

Wallgren, John  1864-1917

John Wilgot Wallgren föddes den 3/12 1864 i Ullasjö socken i Västergötland, där fadern hade en lantgård. När fadern hastigt avled i lunginflammation 1873, flyttade modern med de 7 barnen till Ulricehamn (John var nr 5 i syskonskaran).


År 1882 får John anställning som handelsbiträde hos en bokhandlare i Ulricehamn. Där blir han kvar tills han år 1888 flyttar till Jönköping och får arbete även där hos en bokhandlare. I december 1890 antecknas han som obefintlig i Jönköping och dyker upp igen i april 1892, men nu i Motala. Under mellantiden reser han runt och studerar fotografikonsten såväl här i landet som i Norge. I Motala bosätter han sig på Hotell Falk, ett litet "ungkarls"hotell på Platensgatan 27 i Kv. Linden nära järnvägsstationen.


Vid samma tid flyttar fotografen Albin Küller från Skövde in på samma hotell. Under firmanamnet Küller & Wallgren övertar de Wilhelm Sohlbergs fotoateljé, som denne lät uppföra på hotellets tomt under sin korta tid i Motala. Efter något år återvänder Küller till Skövde och Wallgren driver firman själv i fortsättningen.

Annons införd i en almanacka år 1897.

Wallgren bor kvar på Hotell Falk fram till 1903, då han gifter sig och tillfälligt flyttar upp i centrum. Den 14 år yngre hustrun Maria (Mia) Elisabeth Berg har tidigare varit bosatt i Kv. Linden, där hennes far ägde ett hus på andra sidan kvarteret. Före giftermålet arbetade hon en tid som fotografibiträde och det var kanske då, som hon lärde känna John.


År 1904 återvänder paret Wallgren till Kv. Linden och köper det tidigare hotellet med tillhörande ateljé. Hotellet blir nu bostad åt familjen, som vartefter utökas med tre döttrar.

Huset mitt i bild är f d Hotell Falk på Platensgatan 27, senare Wallgrens bostad strax innan det revs i slutet på 1930-talet . Huset till höger (Park Hotell) byggdes 1934. På Wallgrens tid fanns bara bostadshuset och ateljén på tomten.

Ateljén byggs ut och kommer även att inrymma butik med försäljning av kameror som "afprofvades" innan det blev affär. Även framkallningsvätskor och annan fotoutrustning tillhandahölls. Familjen tycks ha varit ordningssam för deras hemtrevliga gård är omvittnad av besökare.

John Wallgrens fotoateljé inne på gården.

Under årens lopp har många fotografibiträden arbetat kortare eller längre tid hos Wallgren. En del av dem ska senare bli fotografer med egna ateljéer. En av dessa hette Anna Westerlund och kom att bli kvar i sex år innan hon flyttade och senare etablerade sig som fotograf i Karlskoga.


Nedan exempel på ateljéfoton:

Tidig bild utan tryck på baksidan.

 Ett senare utförande ....

 ..... med tryckt baksida.

Wallgren var otroligt produktiv. Förutom att framställa en mängd porträtt i ateljén, far han runt med sin kamera och dokumenterar stads- och landskapsmiljöer inte bara i Motala utan även på andra orter såsom Söderköping, Ljungsbro, Boxholm m fl. Han utför även beställningsfotografering åt företag, speciellt åt Motala Verkstad på fartyg och lok.

Beväringar vid Strandskolan 1909.