Fotografer P - So

Ateljéfoto från Norrköping.

Tidigt foto från Bollnäs.

Ung dam lite senare i Bollnäs.

Wilhelm Sohlberg avlider den 20/3 1943 i Bollnäs, änkoman sedan 1932.

Fotografer P - So

Rehnström, Alfred  1865-1932

Carl Johan Alfred Rehnström föddes den 6/2 1865 i Visby, där fadern var målarmästare och modern en syster till fotografen Ahlström i Motala.


I december 1882 flyttar målarmästaren med hustru och tre barn från Visby till Brandsnäs i Motala, där Ahlström sedan länge är bosatt. Fadern hamnar dock omedelbart på obefintlighetslistan och frågan är om han överhuvudtaget någonsin visade sig i Motala.


Alfred börjar ganska omgående att arbeta som fotografibiträde till Ahlström i hans ateljé i Brandsnäs.


År 1887 föds en oäkta dotter till en piga på gården och Alfred erkänner hedrande nog faderskapet. Men gifter sig gör han först året efter, men då med en helt annan dam, fröken Augusta Lovisa Gehlin från Vist. Paret bosätter sig i Vernersberg, en grannfastighet till Brandsnäs och finns kvar där till 1893, då de flyttar upp till köpingen i Kv. Buntmakaren och sedermera till flera olika kvarter i staden.


Efter giftermålet betitlar sig Rehnström fotograf och tar över Ahlströms ateljé.

I slutet på 1890-talet skaffar sig Rehnström en egen ateljé med adress Poppelgatan 7. Huruvida han fortsatte att nyttja den gamla ateljén är ej känt.

Annons i almanacka anno 1898.

Huset på Poppelgatan 7, där ingången till ateljén låg på gaveln mot Drottninggatan och Esplanaden. Idag ligger Telegrafverkets hus här.

I december 1903 går flyttlasset med hustru och fyra barn till Tornhuset, ett stort och relativt nybyggt hyreshus i Ängdalen, inte så långt från Brandsnäs.


Ett år senare i december 1904 är Rehnström färdig med Motala och familjen flyttar till Helsingborg, där han blir kvar till sin död den 15/1 1932.

Rylander, Ingegerd  1901-1998

Hilda Ingegerd Larsson föddes den 19/10 1901 i Ockelbo. Hon var dotter till sadelmakaren Karl Vilhelm Larsson och yngst av de sju syskonen, av vilka flera bytte till efternamnet Rylander på 1920-talet.


Ingegerd arbetar några år som fotograf i Gävle innan hon flyttar till Motala 1931 och bosätter sig på Prästgatan 3. Hon arbetar hos fotografen John Åström innan hon 1937 flyttar till och startar den egna ateljén FotoCentralen i det nybyggda huset på Poppelgatan 4.

Lilly och Gustaf Johansson 1937

Stilig man i uniform 1937

Annons införd i tidningen i april 1945.

Ingegerd gifter sig i november 1945 med Sven Derve och flyttar till Duvedalsgatan 3.


På Poppelgatan ska långt senare Studio Dacke verka i många år.


När Ingegerd Rylander-Derve avlider den 2 september 1998, bor hon på Sjögatan 2 och har varit änka sedan 1971.

Schelin, Karl August  1872-1958

Karl August föddes i Göteborg den 26 februari 1872. Fader var stadsfogden Johan August Schelin och i familjen fanns hustrun samt 6 barn, varav Karl August var äldst. År 1891, åtta år efter faderns död, flyttar änkefru Schelin med alla barnen till Vadstena. I flyttlasset ingår även fru Schelins ogifta syster samt en piga.


I Vadstena stannar familjen bara ett år och under den tiden gör Karl August rekryten. År 1892 flyttar familjen till Borenshult i Motala, närmare bestämt Borensvägen 71.


Karl August är nu fotograf och snett över gatan från hemmet på Borensvägen har han sin ateljé i en liten stuga, som kallas Hyddan. Denna är belägen i sluttningen strax ovanför Borenshults slussar.

Ateljén Hyddan där man kan ana sjön Boren nedanför sluttningen.

Snart får familjen en inneboende - fotografen Albert Wilhelm Rahm - en yrkesbroder från Göteborg, som också gjorde rekryten tillsammans med Karl August. Denne blir dock inte så långvarig. Efter knappt ett år flyttar han till Halmstad. Rahm kommer sedermera att bli en stor fotograf med ateljéer i bl a Lund, Malmö och Borås. Han har dock inte lämnat några kända avtryck efter sig i Motala.


Karl August stretar på i sin ateljé och skaffar sig efterhand rekvisita, som man kan se på hans porträtt. Sannolikt har han haft medhjälpare i ateljén (t ex Lisen Wingård, Helga Hagberg).

Ett tidigt foto utan baksida.

Två okända kvinnor.

Baksida på föregående.

Kundunderlaget i Borenshult är säkert gott med närheten till stora industrier såsom Motala Verkstad och Klädesfabriken (senare Engelfabrikerna). På flera av fotona står filial Motala Werkstad på baksidan, vilket kan tyda på att han också har en ateljé i direkt anslutning till verkstaden. Han åtar sig även företagsuppdrag, såsom gruppfotot nedan med valsverksarbetare från Motala Verkstad på utflykt till Flaggkullen, som låg vi Kanalen ovanför Borenshults slussar.

Valsverksarbetare vid Flaggkullen 1896.

På kortet nedan har Karl August fotograferat personalen vid Klädesfabriken i början på 1900-talet. Uppställningen har skett framför den Aspska villan i Ekenäs, belägen strax bakom fabriken. Till vänster i bild syns Klädesfabrikens musikkår.

Anställda vid Asps Klädesfabrik uppställda för fotografering framför Aspska villan.

År 1901 säljer Karl August sin ateljé Hyddan i Borenshult för 250 kr till Missionsförsamling i Motala, som ska använda den till bönehus och söndagsskola. Familjen Schelin flyttar nu upp till Holms Bruk i södra delen av Motala. Här finns också stora industrier. Han står fortfarande antecknad som fotograf i kyrkböckerna men det är okänt om han har någon ateljé här. Ett par av bröderna är nu så stora att de blir fabriksarbetare.


År 1905 går flyttlasset till Norrköping, men här blir familjen inte långvarig. Redan året därpå flyttar man till Västerås och här noteras Karl August som verkstadsarbetare på Elbolaget (ASEA). Livet som fotograf tycks nu defitivt avslutat.


År 1912 flyttar familjen till Nacka, vilken blir slutstation. En broder har gift sig och flyttat till annan ort, men resten av syskonen bor hemma och förblir ogifta.


Karl August avlider den 2 juli 1958, då boendes på Värmdövägen 97.

Sjöwall, Nils Bernhard  1896-1988

Nils Bernard Sjövall föddes den 23/3 1896 i Ystad. Arbetade något år som bokhållare innan han blev fotograf. Till Motala kom han i juli månad 1918 och bosatte sig i Samuelsberg.

 

År 1920 flyttade han till Sjögatan 24 i Gamla stan och dit kom snart också hans blivande kompanjon Karl August Enar Karlsson. 1921 flyttade båda till Kärsbyhuset, Östermalmsgatan 15, där de också hade sin butik i källarplanet.

Interiörbild från en speceriaffär - kanske Flodins hörna på Platensgatan.

Som synes präglar Sjövall sina foton med Ateljé Sjövall, Motala nere i högra hörnet.

Julhälsning med Motala kyrka i vinterskrud.

Det blev ingen längre tid i Motala för någon av herrarna. I november 1923 flyttar Karlsson till Ödeshög och ett par månader senare flyttar Sjövall till Göteborg.

 

Nils Bernhard Sjövall avlider den 17/8 1988 i Klippan, Skåne.

 

Sohlberg, Wilhelm  1861-1943

Wilhelm föddes den 28/2 1861 i Ytterhogdal i Hälsingland, där fadern Tobias Sohlberg var inspektor i Viken. Wilhelm var nr åtta i barnaskaran, men tre mindre syskon var redan döda. Sannolikt utbildade han sig till fotograf redan innan han flyttade hemifrån, då han efterlämnat några riktigt gamla porträttfoton från hembygden.


År 1886 kommer Sohlberg till Norrköping, där han etablerar sig som fotograf. Efter tre år flyttar han till Motala, där han bosätter sig på Hotell Falk, beläget nära järnvägsstationen. På gården låter han uppföra en ateljé. Nedan exempel därifrån.

Annons införd i almanacka 1892.

Han tar även med sig kameran ut och fotograferar vyer med fantastisk skärpa nedan.

Parti av Motala Ström nere vid Motala Verkstad.

I september 1891 flyttar Sohlberg till Norrköping, där han gifter sig och får barn. Han har dock inte helt övergivit Motala utan verkar där ytterligare en tid innan herrarna Küller och Wallgren övertar hans ateljé.


I Norrköping skaffar han sig också ateljé och arbetar där några år innan familjen flyttar till Ytterhogdal år 1897. Sex år senare bosätter man sig i Bollnäs, nu med fyra barn.