Fotografer K - O

Fotografer K - O

Krysander, Josef  1898-1986

Josef Napoleon Krysander föddes 24/8 1898 vid Ekenäs i Motala Verkstad, där fadern August var vävlagare på Fredrik Asps Klädesfabrik. Josef hade fyra syskon: Sara född 1896, David 1900, Rut 1902 och Judit 1904.


År 1915 flyttade familjen Krysander till Strandvägen 54, där fadern övertog en speceriaffär.

Strandvägen 54 i hörnet av Nygatan.

År 1924 flyttades affären tvärs över gatan till ett nyuppfört affärshus på Strandvägen 53. Detta var till stor del byggt av rivningsvirke från mjölnarbyggningen vid Holms kvarn, som låg nere vid Motala Ström och revs i samband med kraftverksbygget.


Alla familjemedlemmarna var hela tiden delägare i företaget och de uppväxande barnen hjälpte till i affären efter förmåga. Under de sista åren före nedläggelsen 1969 var det Josef och systern Ruth som skötte ruljangsen.

Affärshuset på Strandvägen 53 före tillbyggnaden 1938.

Affären var välsorterad med gängse varor, men man hade en specialitet – en kaffeblandning, som August Krysander tidigt lärt sig av en kaffeimportör och som behållit sin popularitet genom åren.

Krysanders kalaskaffe – Fynd för finsmakare

Förutom speceriaffären fanns där ett fotomagasin, där Josef sålde kameror och även erbjöd sig att framkalla filmer och att kopiera och förstora bilder.

Annons i tidningen 1934.

Josef blev en välkänd profil vida omkring och har lämnat många avtryck i historien. Han var en idog och påpasslig fotograf och har efterlämnat en stor fotoskatt, bestående av en mängd dokumenterande stads- och personmotiv.
Nedan några exempel på hans fotograferingskonst.

Annons i MP 1937

Josef med kameran

Arbetarbostäderna Raden vid Motala Verkstad

Herrekvarnsbron rivs 1929.

Varamobaden 1924.

Klädesfabrikens arbetarbostäder på Ekenäsvägen år 1925.

Sist men inte minst var Josef en skicklig musiker. Redan som sjuåring lärde han sig spela fiol med sin far August som läromästare, vilken i sin tur var upplärd av sin fader. Josef kom att bli en stor kännare av folkmusik, har bidragit med 650 egenhändigt komponerade låtar i den genren och gett ut ett flertal musikhäften. 

Östgötalåt eller Krysanders Gånglåt.

Även syskonen var musikaliska och man spelade ofta tillsammans,vanligast en trio med Rut, Josef och David. Nedan en annan konstellation, där även fadern är med.

Från vänster: K-E Stark, David, August, Josef och Sara Krysander.

Josef var i många år en aktiv medlem i Östergötlands Spelmansförbund. På sin ålders höst donerade han 50.000 kr för instiftande av Krysander-fonden, vars avkastning skulle gå till inom länet verksamma personer, som gjort förtjänstfulla insatser för folkmusikens bevarande .


Josef avled den 14/3 1986. Han bodde då fortfarande kvar på Strandvägen, men affären hade varit stängd sedan 1969. Josef var aldrig gift.

Küller, Per Albin Emanuel  1867-1952

Per Emanuel föddes den 26/3 1867 i Hjo, där fadern Lars Gustaf Andersson var källarmästare.

År 1868 flyttar familjen till Skövde, där de driver värdshus. 1872 avlider fadern, men modern fortsätter som värdshusidkare.


1888 flyttar Per Emanuel till Sprängkullen i Göteborg och etablerar sig som fotograf under namnet Albin Küller (hans fem bröder har också antagit efternamnet Küller). Nedan ett par porträttfoton ur hans tidiga produktion.

I juli 1889 bosätter sig Küller i Jönköping, där han blir elev hos fotografen August Fridolf Alexander Lindeborgh. På samma adress bor även fotografen Agnes Sterner, som tidigare bott på Hotell Falk i Motala. Även John Wallgren bodde vid denna tid i Jönköping.


I april 1892 kommer Küller till Motala efter att ha bott några månader i Stockholm. Han tar in på Hotell Falk, där också fotografen John Wallgren flyttar in. Tillsammans bildar de fotografifirman Küller & Wallgren.

Annons i en almanacka år 1893.

Küller blir bara kvar något år i Motala, varefter han flyttar hem till modern på Gästgivaregården i Skövde och försörjer sig som fotograf.


År 1903 flyttar Küller till Paris och gifter sig med en fransyska. I Paris driver han en fotoateljé under namn Photo Albin.


Sedermera kommer han även arbeta som konsul.


Efter hustruns död återvänder han till Sverige och bosätter sig i Göteborg.


År 1926 gifter han sig med grosshandlaränkan Alma Lundgren. 

Albin Küller avlider 5/6 1952, då boendes på Vasa Kyrkogata 1, Göteborg.

Lagerqvist, Sofi  1840 - em. till Norge 1883

Johanna Sofia Abrahamsdotter föddes den 3/8 1840 i Lilla Laggarhem, Brunneby som dotter till torparen Abraham Persson.


1857 flyttar Sofia till Medevi och får arbete på kvarnen där. Två år senare, när stugan i Laggarhem brunnit ned,  kommer även en yngre broder till kvarnen. Han har antagit efternamnet Lagerqvist.


1860 flyttar Sofia till Motala. I köpingen bor hon på olika adresser i de centrala delarna och försörjer sig som piga.


1862 i februari föds den oäkta sonen Carl Herman och två år senare i april den oäkta dottern Bernardina Elisabeth.

När exakt Sofia blir bekant med fotografen N A Molander är svårt att säga, men från december 1864 och framöver till hans död 1867 bor de på samma adress i Kv. Färgaren tomt 1. Sannolikt är hon hans hushållerska och även hjälpreda i fotoateljén.


Efter Molanders död flyttar Sofia med sina två barn till grannkvarteret Läkaren och nu står hon antecknad som fotograf med efternamnen Abrahamsdotter Lagerqvist. Med största sannolikhet har hon fått överta Molanders fotoateljé.


Hennes "artistnamn" blir Sophi Lagerqvist och hon skaffar sig en stämpel att anbringa på baksidan av porträttkorten.

Här har Sofia skaffat fina upptryckta kort att fästa fotografierna på.


Stavningen har samtidigt ändrats till Sofi Lagerquist.

1872 gifter sig Sofia med kakelugnsmakaren Magnus Hansson från Ystad och bosätter sig i Kv. Garvaren. Lite senare samma år avlider sonen Carl Herman i hjärnfeber (hjärnhinneinflammation).


Från 1875 och framöver hamnar familjen på obefintlighetslistan vid ett par tillfällen och man vet inte riktigt var de befinner sig. 1878 blir dottern Bernardina placerad i ett fosterhem i Motala Verkstad.

År 1883 antecknas att paret Hansson flyttat till Norge.


För kännedom kan nämnas att på ett ställe i kyrkböckerna har noterats att Sofia även kallat sig Lagercreutz i efternamn.

Markusson, Axel Fredrik 1876-1940

Bussutflykt någonstans, foto Markusson.

Markusson fyller 60 år

Exempel på stämplar som Markusson anbringade på baksidan av sina foton.

Markusson avled den 15/7 1940 av kronisk njurinflammation. Då hade han varit änkling i fyra år.

Molander, Anton Wilhelm  1823-1886


Född den 28/11 1823 och döpt till Anders Wilhelm. Fadern Carl Gustaf var mjölnare och arrenderade Duvedals kvarn, som då låg i Vinnerstad socken.

I början på 1840-talet köper fadern en tomt på Marstadslyckan och bygger där ett hus, som han döper till Carlsberg. Han hinner dock inte flytta in där själv utan insjuknar i lungsot och avlider i juni 1843. På gamla foton kan man se det vita putsade huset, som tronar på höjden ovanför prästgården.

Carlsberg på höjden till höger och prästgården till nere vänster.

Axel Fredrik Markusson föddes den 29/2 1876 i Tjällmo. Under många år arbetade han som dräng och flyttade omkring en del. År 1900 gifte han sig med Sigrid Kristina och tillsammans fick de tre barn.


Först 1926 är det färdigflyttat och familjen bosätter sig på Järnvägsgatan 26 och det är sannolikt nu som han utvecklar sitt intresse för fotografering. 

Anders Wilhelm började redan som 12-åring att arbeta som målargesäll innan han så småningom blev målarmästare. Han nöjde sig dock inte med detta utan utbildade sig till dekorationsmålare på Ritakademin i Stockholm och erhöll efter avslutad kurs silvermedalj ur prins Gustafs hand.


Efter flera års praktikarbeten blev han anlitad för dekorationsarbeten på stora slott och herresäten såsom Stjernsund, Gripsholm, Kungliga slottet, Duseborg, Säfstaholm samt många fler. På hemmaplan utförde han arbeten på bl a Carlshult, Hållingstorp, Kungs-Norrby.


Han gifter sig 1853 och byter i samma veva ut förnamnet Anders till Anton.

I början på 1860-talet blir Anton Wilhelm ägare till Carlsberg och börjar då dekorera sitt eget hus invändigt på lediga stunder. Huset var byggt av liggande timmer och väggarna putsade även på insidan. Till slut var varenda liten yta dekorerad med fantasifulla motiv.

Carlsberg med små lustiga hus på tomten, I bakgrunden skymtar Brinken.

Anton Wilhelm Molander

Ingenstans står omnämnt att han skulle ha ägnat sig åt fotografering. Men han har efterlämnat en serie fina foton tagna på varierande ställen i staden på 1860-talet, inbundna i häften.

Motala Vyer från 1860-talet af A. W. Molander

Utsikt från Brinken ner över köpingen.

Motala kyrka

Nedanför slusstrappan i Borenshult.

Vy från Strandkullen mot Charlottenborgs slott.

Efter ett mycket innehållsrikt liv avlider Anton Wilhelm den 2/11 1886 i hjärtslag.

Molander, Niklas Anton  1822-1867

Niklas Anton Molander föddes i Karlstad den 5/7 1822.


1851 flyttar Molander till Motala med hustru och 2 barn. Han kommer då närmast från Jönköping och är till yrket gravör. Familjen flyttar omkring en del, men håller sig hela tiden i de centrala delarna av staden. Innan hustrun tragiskt dör i november 1861, har paret fått ytterligare 2 barn.

1862 bosätter sig Molander med sina fyra barn i Kv. Färgaren nr 1, Medevigatan 7. Inte någonstans kan man läsa att han förutom gravöryrket också är fotograf, men troligen har han sin verkstad och ateljé på gården.

Foto av N A Molander.

Baksida av fotot.

Baksida annat foto.

Till samma adress kommer snart den ensamstående pigan Sofia Abrahamsdotter med ett oäkta barn, vilket snart ska få ett likaså oäkta syskon. Det framgår inte helt klart, men sannolikt är Sofia hushållerska åt Molander och får av honom lära sig fotografikonsten.


I januari 1867 avlider Molander i nervfeber (tyfus) och barnen får flytta till hans svärmor, som bor i Holm.


Sofia flyttar med sina 2 barn till ett närliggande kvarter. Snart är hon dock tillbaka i Kv. Färgaren och titulerar sig nu fotograf med "artistnamnet" Sophi Lagerqvist.


Gården Kv. Färgaren nr 1 ägs vid den här tiden av färgaren tillika rådmannen Frans Julius Westerström. Många år senare, närmare bestämt 1920, skall en ättling - fotografen Allan Westerström bli ägare till fastigheten. Se särskild artikel om honom.

Baksida foto av Lagerqvist.

Möllerberg, Axel  1863-1949

Axel Fredrik Möllerberg föddes den 21/11 1863 i Malmö. Bodde några år i Mjölby på 1880-talet och arbetade som skrivare på postkontoret där fadern var postmästare.


År 1887 flyttar Möllerberg till Nordamerika, där han tre år senare gifter sig med en amerikanska. Tillsammans får paret en dotter 1994.


Familjen Möllerberg lämnar Amerika i november månad 1905 och flyttar till Motala, där Axel övertar fotografen Alfred Rehnströms verksamhet, efter att denne flyttat till Hälsingborg.

Tre porträttfotografier av Möllerberg, alla saknar tryck på baksidan.

En vacker vinterbild på Motala Barnhem, som låg på Styrmansgatan 14.

I augusti 1913 avlider enda barnet i lungtuberkulos, en vanlig och mycket smittsam sjukdom på den tiden. Året därefter flyttar paret Möllerberg till Karlsby i Kristberg församling. Några foton från tiden i Karlsby är inte kända. Överhuvudtaget tycks Möllerberg inte ha varit särskilt flitig med kameran.


Den 7/9 1949 avlider Axel Möllerberg på ålderdomshemmet i Borensberg.