Fotografer Sp - Ö

Fotografer Sp - Ö

Sterner, Agnes  1859-1946

Stridlund, Hans Jonas  1868-1948

Svensson, Harald  1899-1968

Ulfvinger, Ernst Valfrid  1892-1940

Wallgren, John  1864-1917

John Wilgot Wallgren föddes den 3/12 1864 i Ullasjö socken i Västergötland, där fadern hade en lantgård. När fadern hastigt avled i lunginflammation 1873, flyttade modern med de 7 barnen till Ulricehamn (John var nr 5 i syskonskaran).

 

År 1882 får John anställning som handelsbiträde hos en bokhandlare i Ulricehamn. Där blir han kvar tills han år 1888 flyttar till Jönköping och får arbete även där hos en bokhandlare. I december 1890 antecknas han som obefintlig i Jönköping och dyker upp igen i april 1892, men nu i Motala. Under mellantiden reser han runt och studerar fotografikonsten såväl här i landet som i Norge. I Motala bosätter han sig på Hotell Falk, ett litet hotell på Platensgatan 27 i Kv. Linden nära järnvägsstationen.

 

Vid samma tid flyttar fotografen Albin Küller från Skövde in på samma hotell. Under firmanamnet Küller & Wallgren övertar de Wilhelm Sohlbergs fotoateljé, som denne lät uppföra på hotellets tomt under sin korta tid i Motala. Efter något år återvänder Küller till Skövde och Wallgren driver firman själv i fortsättningen.

Annons införd i en almanacka år 1897.

Wallgren bor kvar på Hotell Falk fram till 1903, då han gifter sig och tillfälligt flyttar upp i centrum. Den 14 år yngre hustrun Maria (Mia) Elisabeth Berg har tidigare varit bosatt i Kv. Linden, där hennes far ägde ett hus på andra sidan kvarteret. Före giftermålet arbetade hon en tid som fotografibiträde och det var kanske då, som hon lärde känna John.

 

År 1904 återvänder paret Wallgren till Kv. Linden och köper det tidigare hotellet med tillhörande ateljé. Hotellet blir nu bostad åt familjen, som vartefter utökas med tre döttrar.

Huset mitt i bild är f d Hotell Falk på Platensgatan 27, senare Wallgrens bostad strax innan det revs i slutet på 1930-talet . Huset till höger (Park Hotell) byggdes 1934. På Wallgrens tid fanns bara bostadshuset och ateljén på tomten.

Ateljén byggs ut och kommer även att inrymma butik med försäljning av kameror som "afprofvades" innan det blev affär. Även framkallningsvätskor och annan fotoutrustning tillhandahölls. Familjen tycks ha varit ordningssam för deras hemtrevliga gård är omvittnad av besökare.

John Wallgrens ateljé inne på gården.

Under årens lopp har många fotografibiträden arbetat kortare eller längre tid hos Wallgren. En del av dem ska senare bli fotografer med egna ateljéer. En av dessa hette Anna Westerlund och kom att bli kvar i sex år innan hon flyttade och senare etablerade sig som fotograf i Karlskoga.

 

Nedan exempel på porträttfoton:

Tidig bild utan tryck på baksidan.

Ett senare utförande .....

..... med tryckt baksida.

Wallgren var otroligt produktiv. Förutom att framställa en mängd porträtt i ateljén, far han runt med sin kamera och dokumenterar stads- och landskapsmiljöer inte bara i Motala utan även på andra orter såsom Söderköping, Ljungsbro, Boxholm m fl. Han utför även beställningsfotografering åt företag.

En vacker vy från Kanalen vid Platens Grav.

Wallgren införskaffar även en filmprojektor och startar biografrörelse, belägen ovanför Hamnkrogen på Platensgatan mittemot Kanalbolaget. Stora Biografen, som den hette, var dock inte så stor utan rymde endast ca 20 personer.


När Folkets Hus i Motala Verkstad stod färdigt 1907, dröjde det ett par år innan man själva fick råd att köpa en filmprojektor. Wallgren räddade filmvisningen tills vidare genom att låna ut sin projektorutrustning, som kördes dit med häst och vagn. Projektorn, som vevades för hand, ställdes mitt på golvet i stora salen.

 

Som om inte allt detta vore nog, så var han även engagerad i politiken och var ledamot både i stadsfullmäktige och drätselkammaren.


År 1911 var Wallgren en av initiativtagarna till bildandet av Motala Museiförening och uppdrogs att hos stadsfullmäktige ansöka om tillstånd för det blivande muséet att få disponera en av Rådhusets flyglar.


När Svenska Fotografernas Förbund bildades 1895 var han en av dess första medlemmar.


Den 4 januari 1917 avlider John Wallgren på lasarettet i Vadstena efterlämnande hustru och tre minderåriga döttrar. Dödsorsak anges vara sockersjuka och blodförgiftning. 

Fotografen John Wallgren

Efter makens död fortsätter änkan Wallgren, som nu är också är fotograf, att driva fotografirörelsen vidare. Till sin hjälp har hon fotografibiträden. År 1920 säljer hon dock huset på Platensgatan (men behåller ateljén) och flyttar ett par hus längre upp i samma kvarter. 1927 kommer fotografen Erik Fischer uppflyttandes från Lomma i Skåne och får anställning i firman. Efter ett par år har han övertagit ateljén, men veterligen aldrig i eget namn då all produktion fram till firmans upphörande i början på 1930-talet tycks vara märkt John Wallgren. År 1935 gifter han sig med Wallgrens mellandotter. Läs mer under Erik Fischer.


Änkefru Wallgren överlever sin make med många år och dör först i september 1966.

Werner, Selma  1874-1953

Westerström, Allan  1879-1958

Wingård, Lisen  1867-1955

Lovisa Margareta Wingård föddes den 16 maj 1867 i Holms församling, Hallands län. Fadern var komministern Elias Wingård. Lovisa hade sex syskon och familjen bodde i Prästgården.


1870 flyttar till Surteby i Västergötland och det är här som fotografier med hennes "artistnamn" Lisen först dyker upp.

Främmande kvinna fotograferad av Lisen Wingård i Surteby.

I Surteby är Lisen folkbokförd fram till 1898, då hon flyttar till Göteborg. År 1905 flyttar hon hem till Surteby igen, troligen för att hjälpa modern, som nyligen blivit änka. I april 1906 flyttar Lisen med sin mor och två systrar till Alingsås. Strax efter att Lisens mor gått bort i oktober 1922, går flytten till Varberg tillsammans med de två systrarna.


Lisen står aldrig omnämnd med något yrke i kyrkböckerna. Däremot finns flera anteckningar om att hon är dotter till kyrkoherde Wingård i Surteby.


Ingenstans framgår det heller att hon har varit i Motala, vilket hon bevisligen har. Hur hon hamnade i Motala är en gåta. Vi får väl förmoda att hon i fotografikretsar blev bekant med någon fotograf, som hade kunskaper om Borenshult i Motala. Hon kan ju även svarat på en annons med erbjudande om partnerskap i en ateljé. Eftersom hon har tryckt "Lisen Wingård & Co" på sina kort, så bör hon ju ha en kompanjon.


Vi vet inte heller exakt när hon var i Motala. I Surtebys kyrkböcker tycks hon ha varit frånvarande i förhör och nattvard från 1886. Så någonstans där och fram mot slutet på 1890-talet är en trolig tidsperiod. Vid ungefär samma tidpunkt var fotografen Schelin verksam i Borenshult. Han hade sin ateljé i ett litet hus nära slussarna "Hyddan".

Kusken på ovanstående kabinettkort heter August Samuelsson och är född 1842.

Han skulle då ha varit ca 50 år när detta foto togs, vilket tycks högst rimligt..

På de enstaka porträttfoton som jag har hittat, finns ingen rekvisita, så det är svårt att härleda var Lisen hade sin ateljé. Mest sannolikt är dock att hon arbetade tillsammans med Schelin i Hyddan.

Bröstbild på okänd man.

Okänd man i halvfigur.

Baksida på ateljéfoto.

Lisen Wingård avlider i Varberg den 25 januari 1955, då boendes på Drottninggatan 26. Hon var ogift hela livet.

Åström, Inga  1904-1993

Åström, John  1894-1966