Källor

MittMotala

Källor

 

Arkiv Digital

SVAR

Landsarkivet

Lantmäteriet

Tidningsarkiv

Motala 100 år

Motala Musei- och Hembygdsförening

Scheutz - Profiler ur det svunna Motala

Erik Odelberg - Det hände i Motala

Sven A Samuelsson - Parad i Poppelstad

Sven A Samuelsson - Porträtt i Poppelstad

Konrad Åller - Historik i Motala socken

Berit Spong - Sommarbrev

 

Ett speciellt tack till olika enheter på Motala Kommun, som varit behjälpliga med kartor, fastighetsupplysningar, en del foton m m.

 

 

www.mittmotala.nu mittmotala@mittmotala.nu