Fotografer K - O

Fotografer K - O

Karlsson, Karl August Einar 1895-1973

Krysander, Josef 1898-1986

Josef Napoleon Krysander föddes 24/8 1898 vid Klädesfabriken i Motala Verkstad, där fadern arbetade som vävlagare.

 

1915 flyttade familjen till Strandvägen 54, där fadern startade en speceriaffär, som Josef senare skulle överta.

Josef blev en välkänd profil vida omkring och har lämnat många avtryck i historien. Han var en idog fotograf och har efterlämnat en fotoskatt, bestående av en mängd dokumenterande stads- och personmotiv.

 

Förutom speceriaffären hade han även ett fotomagasin, där han sålde kameror och även erbjöd framkallning av filmer.

 

Men framför allt var Josef en skicklig musiker. Redan som sjuåring lärde han sig spela fiol med sin far August som läromästare, vilken i sin tur var upplärd av sin fader. Josef kom att bli en stor kännare av folkmusik och har bidragit med 650 egenhändigt komponerade låtar i den genren. Även syskonen Rut och David var musikaliska och ofta spelade de tre tillsammans.

Annons i MP 1937

Josef med kameran

Arbetarbostäder vid Motala Verkstad, foto Josef Krysander

Josef avled den 14/3 1986. Han bodde då fortfarande på Strandvägen, men affären hade varit stängd sedan 1972.

Küller, Per Albin Emanuel 1867-1952

Per Emanuel föddes den 26/3 1867 i Hjo, där fadern Lars Gustaf Andersson var källarmästare.

År 1868 flyttar familjen till Skövde, där de driver värdshus. 1872 avlider fadern, men modern fortsätter som värdshusidkare.

 

1888 flyttar Per Emanuel till Sprängkullen i Göteborg och etablerar sig som fotograf under namnet Albin Küller (hans fem bröder har också antagit efternamnet Küller). Nedan ett par porträttfoton ur hans tidiga produktion.

I juli 1889 bosätter sig Küller i Jönköping, där han blir elev hos fotografen August Fridolf Alexander Lindeborgh. På samma adress bor även fotografen Agnes Sterner, som tidigare bott på Hotell Falk i Motala. Även John Wallgren bodde vid denna tid i Jönköping.

 

I april 1892 kommer Küller till Motala efter att ha bott några månader i Stockholm. Han tar in på Hotell Falk, där också fotografen John Wallgren flyttar in. Tillsammans bildar de fotografifirman Küller & Wallgren.

Annons i en almanacka år 1893.

Küller blir bara kvar något år i Motala, varefter han flyttar hem till modern på Gästgivaregården i Skövde och försörjer sig som fotograf.

 

År 1903 flyttar Küller till Paris och gifter sig med en fransyska. I Paris driver han en fotoateljé under namn Photo Albin.

 

Sedermera kommer han även arbeta som konsul.

 

Efter hustruns död återvänder han till Sverige och bosätter sig i Göteborg.

 

År 1926 gifter han sig med grosshandlaränkan Alma Lundgren.

Albin Küller avlider 5/6 1952, då boendes på Vasa Kyrkogata 1, Göteborg.

Lagerqvist, Sofi 1840 - em. till Norge 1883

Johanna Sofia Abrahamsdotter föddes den 3/8 1840 i Lilla Laggarhem, Brunneby som dotter till torparen Abraham Persson.

 

1857 flyttar Sofia till Medevi och får arbete på kvarnen där. Två år senare, när stugan i Laggarhem brunnit ned, kommer även en yngre broder till kvarnen. Han har antagit efternamnet Lagerqvist.

 

1860 flyttar Sofia till Motala. I köpingen bor hon på olika adresser i de centrala delarna och försörjer sig som piga.

 

1862 i februari föds den oäkta sonen Carl Herman och två år senare i april den oäkta dottern Bernardina Elisabeth.

När exakt Sofia blir bekant med fotografen N A Molander är svårt att säga, men från december 1864 och framöver till hans död 1867 bor de på samma adress i Kv. Färgaren tomt 1. Sannolikt är hon hans hushållerska och även hjälpreda i fotoateljén.

 

Efter Molanders död flyttar Sofia med sina två barn till grannkvarteret Läkaren och nu står hon antecknad som fotograf med efternamnen Abrahamsdotter Lagerqvist. Med största sannolikhet har hon fått överta Molanders fotoateljé.

 

Hennes "artistnamn" blir Sophi Lagerqvist och hon skaffar sig en stämpel att anbringa på baksidan av porträttkorten.

Här har Sofia skaffat fina upptryckta kort att fästa fotografierna på.

 

Stavningen har samtidigt ändrats till Sofi Lagerquist.

1872 gifter sig Sofia med kakelugnsmakaren Magnus Hansson från Ystad och bosätter sig i Kv. Garvaren. Lite senare samma år avlider sonen Carl Herman i hjärnfeber (hjärnhinneinflammation). Från 1875 och framöver hamnar familjen på obefintlighetslistan vid ett par tillfällen och man vet inte riktigt var de befinner sig. 1878 blir dottern Bernardina placerad i ett fosterhem i Motala Verkstad.

År 1883 antecknas att paret Hansson flyttat till Norge.

 

För kännedom kan nämnas att på ett ställe i kyrkböckerna har noterats att Sofia även kallat sig Lagercreutz i efternamn. När hon upphörde som fotograf är okänt.

Markusson, Axel Fredrik 1876-1940

Molander, Anton Wilhelm 1823-1886

Född den 28/11 1823 och döpt till Anders Wilhelm. Fadern Carl Gustaf var mjölnare och arrenderade Duvedals kvarn, som då låg i Vinnerstad socken.

I början på 1840-talet köper fadern en tomt på Marstadslyckan och bygger där ett hus, som han döper till Carlsberg. Han hinner dock inte flytta in där själv utan insjuknar i lungsot och avlider i juni 1843. På gamla foton kan man se det vita putsade huset, som tronar på höjden ovanför prästgården.

Anders Wilhelm började redan som 12-åring att arbeta som målargesäll innan han så småningom blev målarmästare. Han nöjde sig dock inte med detta utan utbildade sig till dekorationsmålare på Ritakademin i Stockholm och erhöll efter avslutad kurs silvermedalj ur prins Gustafs hand.

 

Efter flera års praktikarbeten blev han anlitad för dekorationsarbeten på stora slott och herresäten såsom Stjernsund, Gripsholm, Kungliga slottet, Duseborg, Säfstaholm samt många fler. På hemmaplan utförde han arbeten på bl a Carlshult, Hållingstorp, Kungs-Norrby.

 

Han gifter sig 1853 och byter i samma veva ut förnamnet Anders till Anton.

I början på 1860-talet blir Anton Wilhelm ägare till Carlsberg och börjar då dekorera sitt eget hus invändigt på lediga stunder. Huset var byggt av liggande timmer och väggarna putsade även på insidan. Till slut var varenda liten yta dekorerad med fantasifulla motiv.

Carlsberg med små lustiga hus på tomten, I bakgrunden skymtar Brinken.

Anton Wilhelm Molander

Ingenstans står omnämnt att han skulle ha ägnat sig åt fotografering. Men han har efterlämnat en serie fina foton tagna på varierande ställen i staden på 1860-talet, inbundna i häften.

Motala Vyer från 1860-talet af A. W. Molander

Utsikt från Brinken ner över köpingen.

Motala kyrka

Nedanför slusstrappan i Borenshult.

Vy från Strandkullen mot Charlottenborgs slott.

Efter ett mycket innehållsrikt liv avlider Anton Wilhelm den 2/11 1886 i hjärtslag.

Molander, Niklas Anton 1822-1867

Niklas Anton Molander föddes i Karlstad den 5/7 1822.

 

1851 flyttar Molander till Motala med hustru och 2 barn. Han kommer då närmast från Jönköping och är till yrket gravör. Familjen flyttar omkring en del, men håller sig hela tiden i de centrala delarna av staden. Innan hustrun tragiskt dör i november 1861, har paret fått ytterligare 2 barn.

1862 bosätter sig gravören med sina fyra barn i Kv. Färgaren nr 1, Medevigatan 7. Inte någonstans kan man läsa att han förutom gravöryrket också är fotograf, men troligen har han sin verkstad och ateljé på gården.

Foto av N A Molander.

Baksida av fotot.

Baksida annat foto.

Till samma adress kommer snart den ensamstående pigan Sofia Abrahamsdotter med ett oäkta barn, vilket snart ska få ett likaså oäkta syskon. Det framgår inte helt klart, men sannolikt är Sofia hushållerska åt Molander och får av honom lära sig fotografikonsten.

 

I januari 1867 avlider Molander i nervfeber (tyfus) och barnen får flytta till hans svärmor, som bor i Holm.

 

Sofia flyttar med sina 2 barn till ett närliggande kvarter. Snart är hon dock tillbaka i Kv. Färgaren och titulerar sig nu fotograf med "artistnamnet" Sophi Lagerqvist.

 

Gården Kv. Färgaren nr 1 ägs vid den här tiden av färgaren tillika rådmannen Frans Julius Westerström. Många år senare, närmare bestämt 1920, skall en ättling - fotografen Allan Westerström bli ägare till fastigheten. Se särskild artikel om honom.

Baksida foto av Lagerqvist.

Möllerberg, Axel 1863-1949