Brobyggen

När Forsmobron över Ångermanälven byggdes 1912

Det var Motala Verkstad som levererade brokonstruktionen och även höll med arbetskraft. En tragisk olycka hände under byggnationen - en arbetare omkom då han föll ner från ställningen. Han efterlämnade hustru och sju barn, varav fem var minderåriga. Motala Verkstad tog dock ett visst ansvar för arbetsrelaterade olyckor och de efterlevande änkorna fick flytta in i det s k änkehuset och uppbar en liten pension från företaget.

 

- - - - - - - - - -

Motalabron hundra år senare

Tanken på en bro över Motalaviken är gammal. Redan i början på 1940-talet finns riksvägsreservatet på Agneshög inritat på stadskartan.

Efter inbjudan till olika arkitektfirmor om förslag till brokonstruktion utsågs 2002 den vinnande bron. Efter omfattande anbudsförfarande och finansieringsproblem kom så brobygget äntligen igång i juni 2010. NCC stod som huvudentreprenör och efter lite drygt 3 år stod så var vår vackra bro färdig.

Den 9 oktober 2013 skedde den högtidliga broinvigningen av självaste kungen.

 

Brofakta: längd 620 meter, segelfri höjd 22,5 meter.